Posebnosti poskusnih polj 2016

Kmetijstvo je dejavnost, pri kateri smo vsako leto posebej odvisni od narave in vremena. Leto 2014 je bilo za kmetijsko pridelavo zelo zahtevno. V intenzivni pridelavi poljščin ali vrtnin ni prostora za površnost in nedoslednost, možnosti, da storimo kakšno napako, pa je veliko. Poslanstvo zaposlenih v podjetju Agrosaat je, da predvsem s svojim znanjem in izkušnjami, ki si jih nabiramo tudi z vašo pomočjo, spoštovani preizkuševalci, izbiramo ustrezen sortiment za sleherno kmetijo.

Kako smo pridelovali v letu 2014? Setev koruze se je marsikje začela zgodaj, že v drugi dekadi aprila. Vznik koruze je bil večinoma odličen. V začetku meseca maj

Poleg lastnih ekoloških poskusov vključujemo naše hibride še v preizkušanja v kmetijskih zavodih, posestvih, šolah itd. ter jih primerjamo s konkurenčnimi semenarskimi hišami. Ugotavljamo, da so bili na določenih makrolokacijah naši hibridi kljub netretiranemu semenu požeti z izredno visokimi pridelki.

Kako naprej glede na preteklo negativno izkušnjo? Glede na problematične rastne razmere in močan napad talnih škodlivcev smo v dogovoru z našimi žlahtnitelji odločeni, da bomo v prihodnje poskrbeli, da bodo vsi hibridi preizkušani pod enakimi pogoji.

Vam preizkuševalci pa iskrena hvala, da tudi
z vašo pomočjo uspešno delujemo že 20 let.

Ekipa Agrosaata