buce
GL RUSTIKAL
buce
GL VENUS
Oljna buča

GL INKA

Za zgodnje spravilo


Buče potrebujejo v rastni dobi veliko toplote (okrog 25°C), svetlobe ter odcedna vendar vlažna tla. Tla morajo biti bogata s humusom, imeti morajo urejen zračno-vodni režim in primerno kislost (PH 6-6,5). Na isto njivo jih sejemo po 4 - 5 letih.

 

TIP
hibrid
SETEV
SETVENA NORMA: 18.000 semen/ha (1,8 semen/m2)
MERDVRSTNA RAZDALJA MVR: 70-140 cm
TIP TAL: vsi tipi tal
ČAS SETVE: od konca aprila do sredine maja (temperatura tal 12 °C)
GLOBINA SETVE: 3-5 cm
GNOJENJE
DUŠIK: 0-90 kg/ha
FOSFOR P2O5: 90-120 kg/ha
KALIJ K2O: 150-180 kg/ha
KALCIJ/ŽVEPLO: Tudi pri optimalnem pH priporočamo 500-1000 kg apnenega gnojila KALKKORN S ali AGROKALCIT S za razkisanje in oskrbo rastline s kalcijem in žveplom.
LASTNOSTI SORTE/ HIBRIDA
DOLŽINA VREŽE: srednje dolga do dolga
ZRELOST: zelo zgodnja
TOLERANCA NA PEPELASTO PLESEN LISTOV: dobra
TOLERANCA NA GNILOBO PLODOV: srednja
TOLERANCA NA VIRUS RUMENEGA BUČNEGA MOZAIKA: odlična
PRIDELEK: velik (199g pri absolutni masi)
ABSOLUTNA MASA: visoka do zelo visoka
VSEBNOST OLJA: zelo visoka (47-49 %)
POSEBNOSTI: Občutno zgodnejše dozorevanje plodov kot pri ostalih hibridih, kljub temu ohranja velik pridelek semen in visoko vsebnost olja.