Agrosaat travinje - Mnogocvetna ljuljka
HUNTER
Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9
AGROSAAT 1

Lucerna

EMILIANA

Boljša kakovost za prehrano živali


Lucerna je poljščina, metuljnica in krmna rastlina, ki je zelo primerna za rejce mleka in mesa. Obe sorti imata visoko vsebnost surovih beljakovin, sta zelo olistani in sta kakovostnejši od ostalih starejših sort lucerne.

OPIS
Zelo olistana lucerna, z velikim razrastiščem in večjim številom stebel. Požlahtnena je bila za sodobne rejce mleka. Visoka  prebavljivost vlaknine in višja vsebnost surovih beljakovin so njene prednosti pri prehrani govedi. Zelo primerna je za siliranje ali sušenje, saj je kombinacija velikega pridelka in kakovosti.
PREDNOSTI
Velik in kakovosten pridelek. Visoka vsebnost beljakovin in visoka prebavljivost. Najboljša za sušenje ali siliranje. Velika trpežnost in odpornost na mraz.
ODPORNOST NA MRAZ
zelo dobra
SPOMLADANSKA RAST
zelo hitra
TOLERANCA NA SUŠO
odlična
VSEBNOST BELJAKOVIN
zelo visoka
ČAS MED DVEMA KOŠNJAMA
25–30 dni
ČAS KOŠNJE
začetek cvetenja
PRIDELEK ZELENE MASE
zelo velik
POVPREČNO ŠT. ODKOSOV V SEZONI
4–5
TRAJNOST POSEVKA
4–5 let ob ustrezni rabi
PORABA SEMENA/ha
35–40 kg
GLOBINA SETVE
1–2 cm
ČAS SETVE
marec, april, avgust in 1. polovica septembra
LETNE POTREBE PO HRANILIH/ha
100 kg P2O5 + 80 kg K2O + apnenje