NAROČILNICA
SEMENSKA
KORUZA
Ugodnost za zgodnje naročilo do
28. 2. 2021
PDF naročilnica Ob naročilu 10 vreč semenske koruze Agrosaat, 11. vreča po izbiri samo 0,01 EUR/vrečo 25MK enakega tretiranja (25 MK = 25.000 semen)
GOSPODARJEV
PRIROČNIK
Predstavitev koruznih hibridov 2021
Sorte krompirja, metuljnic, dosevkov, žit
Strokovni članki in nasveti
PDF priročnik
POSKUSNA
POLJA 2020
Koruza za zrnje in silažo PDF priročnik
OZIMNA ŽITA
2020
Pšenica, ječmen,
tritikala, rž,
oves, pira
Letak oljna ogrščica 2020 Setev ozimnih žit 2020 Zgibanka ozimna žita 2020