Prezimni dosevki

S strniščnimi dosevki poskrbimo za pokritost tal v poletnih mesecih, kar preprečuje zapleveljenost ter izsuševanje in zaskorjenost tal.

Pasja trava

AMBA

Pasja trava Amba je primerna za lahka tla. Dobro prilagodljiva na sušo.

Grašica panonska

BETA

Panonsko grašico Beta uporabljamo v kombinaciji z mnogocvetno ljuljko ali žiti in inkarnatko.

Mnogocvetna ljuljka

DRAGA

Mnogocvetna ljuljka Draga je sorta za intenzivno košno rabo.

Lucerna

EMILIANA

Lucerno odlikuje visoka vsebnost beljakovin v krmi in tolerantnosti na sušo. Zelo primerna za lahka tla z ustreznim pH.

Bela detelja

HUIA

Bela detelja Huia dobro prenaša gaženje, uporabljamo jo v mešanicah s travami.

Mnogocvetna ljuljka

HUNTER

Mnogocvetna ljuljka Hunter je sorta za intenzivno košno rabo.

Inkarnatka

INKARA

Inkarnatka Inkara je enoletna detelja z velikim pridelkom zgodaj spomladi. Priporočamo setev z mnogocvetno ljuljko. Inkara spada med avtohtone sorte.

Inkarnatka

LOVASPATONAI

Inkarnatka Lovaspatonai je enoletna detelja z velikim pridelkom zgodaj spomladi. Priporočamo setev z mnogocvetno ljuljko.

Črna detelja

NIKE

Črna detelja Nike je primerna za srednje težka, blago kisla tla. Primerna za samostojno setev ali v mešanicah s travami.

Krmna ogrščica

STARŠKA

Krmna ogrščica Starška je Je enoletna prezimna krmna rastlina, ki jo lahko uporabljamo kot strniščni neprezimni krmni dosevek, prezimni krmni posevek ali za podor. Ima velik pridelek zelene krme.

Črna detelja

START

Črna detelja Start je primerna za srednje težka, blago kisla tla. Primerna za samostojno setev ali v mešanicah s travami.

Mnogocvetna ljuljka

TEANNA

Mnogocvetna ljuljka Teanna je sorta za intenzivno košno rabo.

Črna detelja

UNO

Črna detelja Uno je primerna za srednje težka, blago kisla tla. Primerna za samostojno setev ali v mešanicah s travami.

Grašica panonska

VILLANA

Panonsko grašico Villana, Beta uporabljamo v kombinaciji z mnogocvetno ljuljko ali žiti in inkarnatko.