Prezimni dosevki

S strniščnimi dosevki poskrbimo za pokritost tal v poletnih mesecih, kar preprečuje zapleveljenost ter izsuševanje in zaskorjenost tal.

Agrosaat pasja trava Amba

Pasja trava

AMBA

Pasja trava Amba je primerna za lahka tla. Dobro prilagodljiva na sušo.

Agrosaat grašica panonska Villana, Beta

Grašica panonska

BETA

Panonsko grašico Beta uporabljamo v kombinaciji z mnogocvetno ljuljko ali žiti in inkarnatko.

Agrosaat travinje - Mnogocvetna ljuljka

Mnogocvetna ljuljka

DRAGA

Mnogocvetna ljuljka Draga je sorta za intenzivno košno rabo.

Agrosaat lucerna Emiliana

Lucerna

EMILIANA

Lucerno odlikuje visoka vsebnost beljakovin v krmi in tolerantnosti na sušo. Zelo primerna za lahka tla z ustreznim pH.

Agrosaat bela detelja Huia

Bela detelja

HUIA

Bela detelja Huia dobro prenaša gaženje, uporabljamo jo v mešanicah s travami.

Agrosaat travinje - Mnogocvetna ljuljka

Mnogocvetna ljuljka

HUNTER

Mnogocvetna ljuljka Hunter je sorta za intenzivno košno rabo.

Agrosaat inkarnatka Lovaspatonai, Inkara

Inkarnatka

INKARA

Inkarnatka Inkara je enoletna detelja z velikim pridelkom zgodaj spomladi. Priporočamo setev z mnogocvetno ljuljko. Inkara spada med avtohtone sorte.

Agrosaat inkarnatka Lovaspatonai, Inkara

Inkarnatka

LOVASPATONAI

Inkarnatka Lovaspatonai je enoletna detelja z velikim pridelkom zgodaj spomladi. Priporočamo setev z mnogocvetno ljuljko.

Agrosaat sortiment dosevki

Črna detelja

NIKE

Črna detelja Nike je primerna za srednje težka, blago kisla tla. Primerna za samostojno setev ali v mešanicah s travami.

Agrosaat krmna ogrščica Starška

Krmna ogrščica

STARŠKA

Krmna ogrščica Starška je Je enoletna prezimna krmna rastlina, ki jo lahko uporabljamo kot strniščni neprezimni krmni dosevek, prezimni krmni posevek ali za podor. Ima velik pridelek zelene krme.

Agrosaat sortiment dosevki

Črna detelja

START

Črna detelja Start je primerna za srednje težka, blago kisla tla. Primerna za samostojno setev ali v mešanicah s travami.

Agrosaat travinje - Mnogocvetna ljuljka

Mnogocvetna ljuljka

TEANNA

Mnogocvetna ljuljka Teanna je sorta za intenzivno košno rabo.

Agrosaat sortiment dosevki

Črna detelja

UNO

Črna detelja Uno je primerna za srednje težka, blago kisla tla. Primerna za samostojno setev ali v mešanicah s travami.

Agrosaat grašica panonska Villana, Beta

Grašica panonska

VILLANA

Panonsko grašico Villana, Beta uporabljamo v kombinaciji z mnogocvetno ljuljko ali žiti in inkarnatko.