Koruza za silažo

Izbor hibridov LGAN 2022

Med LGAN-hibridi izberite tistega, ki ustreza vašim pogojem pridelave, zgodnosti in načina reje. Za doseganje rejskih ciljev je bistveno pravo dopolnjevanje med kakovostno in dobro prebavljivo koruzo ter travo v optimalnih krmnih obrokih.

Koruza za silažo

LG EMELEEN

LG EMELEEN je najzgodnejši hibrid za visoko kakovostno  LGAN-silažo, namenjen za pozne setve po žetvi ječmena. Daje visok pridelek silaže, ki je bogat s škrobom in prebavljivo vlaknino.

Koruza za silažo

LG 31.295

LG 31.295 je LGAN-hibrid posebno visoke kakovosti vlaknine z visoko energetsko vrednostjo za govedo, poltrdinka s posebno kakovostjo škroba v zrnju.

Koruza za silažo

LG 31.331

LG 31.331 je zgodnji trilinijski hibrid skupine LGAN FAO 320, zelo zanesljiv v pridelavi koruzne silaže. Kandidat za zamenjavo starega LGAN-hibrida LG 30.311.

Koruza za silažo

HONOREEN

Honoreen je srednje zgodnji trilinijski silažni hibrid FAO 340, zelo zanesljiv v pridelavi velike količine silažne mase.

Koruza za silažo

LG 31.377

LG 31.377 je silažni hibrid ob koncu FAO 300, visoka olistana rastlina, z velikimi storži, velika vsebnost škroba, visok DINAG.

Koruza za silažo

LG 31.459 Novo

LG 31.459 je nov silažni dvolinijski hibrid za pridelavo velikih pridelkov silaže z visokim deležem zrnja. Odlikuje ga zelo olistana in visoka rastlina z visokim deležem škroba, ki je zelo kakovosten. Hibrid, primeren za najboljše rejce mleka.

Koruza za silažo

SHANNON

Shannon je zelo visoka, dobro olistana rastlina z močnim koreninskim sistemom ter močnim steblom. Je zelo dobro odporna na poleganje.

Koruza za silažo

LG 31.479

LG 31.479 je silažni hibrid, zelo dobro olistana rastlina, z velikimi storži, velika vsebnost škroba, zelo prebavljiva silaža.

Koruza za silažo

LG 34.90

LG 34.90 je hibrid, ki po pridelku presega vse do sedaj znane silažne koruze. Poleg odličnega pridelka kakovostne koruznice ima odličen pridelek zrnja.

Koruza za silažo

LAMPARD

Lampard je pozen univerzalni silažni koruzni hibrid FAO 450, žlahtnitelja G-seed, toleranten na sušo.

Izkušnje rejcev

 • agrosaat izkusnje pridelovalca klemen kaucic
  V letu 2020 smo na našem posestvu pridelovali dva hibrida. Za pridelavo zrnja na težkih ilovnatih tleh smo se odločili za hibrid TEXERO. S pridelkom smo zelo zadovoljni, saj smo dosegli povprečni pridelek na 55 hektarih, 14 t/ha suhega zrnja. Za pridelavo silaže pa smo letos posejali hibrid LG 31.479. Kot že preteklo leto smo bili tudi to sezono zelo zadovoljni tako s pridelkom kot s kakovostjo silaže. Na 45 hektarih smo dosegli 64 t/ha sveže mase.
  Klemen Kaučič
  tehnolog v podjetju ŽIPO Lenart
 • agrosaat izkusnje rejca kmetija murko
  Ukvarjamo se z govedorejo in prašičerejo. V hlevu imamo 155 glav goveje živine, od tega 65 krav molznic. Redimo bike pitance in vzrejo plemenske črede. V hlevu je tudi 15 plemenskih mater ter 150 potomcev, katere spitamo do teže 130 kg. Največ pozornosti posvečamo prehrani živali, še posebej kvalitetni osnovni krmi, zato izbiramo hibride namenjene za silažo, saj s tem dosegamo odlične rezultate v proizvodnji, posebno v kvaliteti proizvedenega mleka. Sejemo hibride s povečano prebavljivostjo LGAN: LG 31.497 ter za zrnje DKC 4717. V letu 2020 smo bili posebej zadovoljni s kvaliteto koruzne silaže ter zrnja. Lahko smo naredili veliko zalogo hrane. Z DKC 4717 smo dosegli velik pridelek ter nizko vlago ob žetvi. S semenarsko hišo Agrosaat bomo sodelovali tudi v bodoče, saj z njihovimi hibridi dosegamo, kar si vsaka kmetija lahko samo želi.
  Kmetija Murko
  Janežovski vrh pri Destrniku
 • agrosaat izkusnje rejca kmetija hajsek
  Ker strmimo k temu, da svojim živalim ponudimo kar se da najboljšo krmo, smo poskusili hibride semenarske hiše Agrosaat in tako postali njihov zadovoljni kupec. Ukvarjamo se izključno s proizvodnjo mleka, oskrbujemo 45 krav molznic in njihov ženski podmladek. Ker od koruzne silaže pričakujemo veliko vlaknine (aNDFom) in visoko prebavljivost organske mase, so ti hibridi za nas odlična odločitev. Koruzna silaža vsebuje dobro prebavljiv škrob in zelo veliko nevlakninskih ogljikovih hidratov (NFC), ki so gonilo za mlečno proizvodnjo. Letos se je glede na naše analize za silažo odlično odrezal hibrid LG 31.479. Za zrnje že drugo leto uporabljamo hibrid DKC 4717, ki ga uporabljamo za siliran koruzni drobljenec in za prodajo zrnja. Vsako leto nas prepriča z velikim donosom in zdravimi rastlinami.
  Kmetija Hajšek
  Sestrže
 • agrosaat izkusnje rejca kmetija vehovar
  Ukvarjamo se z govedorejo. V hlevu imamo 150 glav živine, od tega 55 krav molznic. Redimo bike pitance in vzrejamo plemensko čredo. Veliko pozornost posvečamo prehrani, še posebej dajemo poudarek na osnovni kvalitetni krmi, zato skrbno izbiramo hibride namenjene za silažo, saj tako omogočimo odlične proizvodne rezultate. Sejemo hibride s povečano prebavljivostjo LGAN, in sicer LG 31.479. Za zrnje smo sejali DKC 4717 in DKC 4569. V letu 2020 smo bili zelo zadovoljni s pridelkom in kvaliteto koruzne silaže in zrnja, tako smo še imeli tržne viške. Pri hibridih za zrnje je bil izredno velik pridelek, kot tudi nizka vlaga ob žetvi. S semenarsko hišo Agrosaat bomo sodelovali tudi v bodoče!
  Kmetija Vehovar
  Videž pri Slovenski Bistrici
 • agrosaat izkusnje rejca anton kavka
  V podjetju Govedoreja Kočevje, GO-KO, d. o. o., obdelujemo 400 hektarov njiv in okrog 1.200 hektarjev travnikov in pašnikov. Naša glavna dejavnost je prireja mleka, saj redimo okrog 800 krav molznic in približno 800 glav mlade goveje živine. S semenarsko hišo Agrosaat že več let zelo dobro sodelujemo. Na njivskih površinah pridelujemo v kolobarju silažno koruzo, DTM Agrosaat 5 PLUS in Agrosaatovo hibridno rž. Vso osnovno krmo za naše živali pridelamo sami. Za silažno koruzo smo v preteklem letu pridelovali dva zgodnejša LGAN-hibrida LG 31.295 in LG 30.311. S pridelkom zgodnejših sort in kakovostjo za naše krave molznice smo bili zelo zadovoljni, saj si na Kočevskem ne moremo privoščiti poznejših sort zaradi krajše vegetacije in jesenskih časovnih omejitev v kolobarju. S semenarsko hišo Agrosaat bomo sodelovali tudi v prihodnje.
  Anton Kavka
  direktor GO-KO Kočevje
 • agrosaat izkusnje rejca joze lovsin
  Glavna dejavnost na naši kmetiji je prireja mesa in mleka. V hlevu imamo skozi leto v povprečju 70 glav živine. Kmetija obsega 12 hektarov njivskih površin in 30 hektarov travnih površin. Ker nam je pridelava kakovostne osnovne krme zelo pomembna, namenimo od tega 5 hektarov pridelavi silažne koruze, ostalo pa pridelavi žit in travno-deteljnih mešanic. Na našem območju dobro uspeva zgodnejša koruza, in sicer FAO razredi okoli 330. Med boljšimi hibridi na kmetiji bi izpostavil koruzo LG 30.311, katero sejemo že precej let in se še vedno izkaže za najboljši hibrid po količini pridelka in dobri prebavljivosti v naših pogojih pridelovanja. Posebej pa bi v letošnjem letu izpostavil nekoliko kasnejši novi LGAN-hibrid LG 31.377 iz poskusov, ki je bil zelo dober, z odličnimi rezultati in zelo hitrim mladostnim razvojem. Zato sem mnenja, da bi lahko v prihodnosti zamenjal sedanji hibrid LG 30.311.
  Jože Lovšin
  Breže, Ribnica
 • agrosaat izkusnje rejca bojan cajhen
  Naša kmetija obsega 96 hektarov površin, na katerih redimo okrog 100 krav molznic in še okrog 100 glav mlade živine. Že več zadnjih let sejemo okrog 25 hektarov silažne koruze za redno setev in precej po enem ali dveh odkosih mnogocvetne ljuljke. Že precej let je naša glavna silažna koruza za redno setev je LG 34.90. Po košnji mnogocvetne ljuljke pa sejemo zadnja leta koruzo DKC 4717, ki se nam obnese kot silaža cele rastline ali pa za siliranje zrnja in zadnje leto tudi za siliranja celih storžev. Poleti junija po siliranju ozimnega ječmena v voščeni zrelosti sejemo še zgodnejšo LGAN-koruzo. V letu 2020 je bila to LG 30.311, s katero smo bili zelo zadovoljni. Semena koruze semenarske hiše Agrosaat sejemo zaradi njihovega dobrega pridelka in večje prebavljivosti pri kravah in mladi živini.
  Bojan Cajhen
  Pšata, Dol pri Ljubljani