agrosaat koruza
DKC 4416
agrosaat koruza
DKC 4717
Koruza za zrnje

DKC 4569

Vsepovsod odličen

TOP IZBIRA

350

FAO

Z
TIP ZRNA
SREDNJE ZGODNJI
ZRELOSTNI RAZRED
Težka, vlažna tla Srednja Lahka, peščena tla
Primernost glede na tipe tal
Posebnosti

Hibrid, s katerim smo v letu 2020 poželi več kot 20 ton suhega zrnja na hektar. DKC 4569 je hibrid, ki združuje odlično razmerje pridelka in varnosti v stresnih situacijah (npr. pomanjkanje vlage).


Lastnosti hibrida

Optimalna vlaga in pridelek zrnja ob spravilu. Izredno velik pridelek zdravega zrnja. Primeren za vsa pridelovalna področja. Rastlina z močno razvitim koreninskim sistemom. Močna, robustna, a ne previsoka rastlina – lažje spravilo. Dober mladostni razvoj.


Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
sušenje zrnja  
siliranje zrnja in CO2  
silaža  


Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Zrnje 80-85 70-75
Silaža 85 80
    • 100%
    Primerjava hibridov DKC 4416 in DKC 4569 s popvprečjem v preizkušanju Agrossat 2022