oljnice
GL INKA
oljnice
GL RUDOLF

Oljna buča

GL ATOMIC

Za zgodnje spravilo


Buče potrebujejo v rastni dobi veliko toplote (okrog 25°C), svetlobe ter odcedna vendar vlažna tla. Tla morajo biti bogata s humusom, imeti morajo urejen zračno-vodni režim in primerno kislost (PH 6-6,5). Na isto njivo jih sejemo po 4 - 5 letih.

TIP
hibrid
SETEV
SETVENA NORMA: 18.000 semen/ha (1,8 semen/m2)
MERDVRSTNA RAZDALJA MVR: 70-140 cm
TIP TAL: peščeno-ilovnata
ČAS SETVE: od konca aprila do sredine maja (temperatura tal 12 °C)
GLOBINA SETVE: 3-5 cm
GNOJENJE
DUŠIK: 40-80 kg/ha
FOSFOR P2O5: 50-60 kg/ha
KALIJ K2O: 160-220 kg/ha
KALCIJ/ŽVEPLO: Tudi pri optimalnem pH priporočamo 500-1000 kg apnenega gnojila KALKKORN S ali AGROKALCIT S za razkisanje in oskrbo rastline s kalcijem in žveplom.
LASTNOSTI SORTE/ HIBRIDA
DOLŽINA VREŽE: kratka, grmičasta rast
ZRELOST: zgodnja
TOLERANCA NA PEPELASTO PLESEN LISTOV: srednja
TOLERANCA NA GNILOBO PLODOV: srednja
TOLERANCA NA VIRUS RUMENEGA BUČNEGA MOZAIKA: srednja
PRIDELEK: zelo velik
ABSOLUTNA MASA: visoka (185 g)
VSEBNOST OLJA: zelo visoka (49 %)
POSEBNOSTI: Glede na preizkušanja v Avstriji dosega zelo velik pridelek semena v normalnem kot tudi v poznejšem roku setve. Dosega visoko vsebnostjo olja