koruza silaza novo
SHANNON

Koruza za silažo

LG 34.90

Najbolj prodajni hibrid za silažo

Sorta tolerantna na sušo in vročino
430

FAO

Z
TIP ZRNA
POZNI
ZRELOSTNI RAZRED
Težka, vlažna tla Srednja Lahka, peščena tla
Primernost glede na tipe tal
Posebnosti

Edinstvena silažna LGAN-genetika, ki po pridelku presega vse do sedaj znane silažne koruze. Poleg odličnega pridelka kakovostne koruznice ima odličen pridelek zrnja. Za kmetije z omejenimi njivskimi površinami in veliko živalmi.


Lastnosti hibrida

Zelo visoka dobro razvita silažna koruza. Rastlina z močnim steblom in močnimi koreninami, odporna na poleganje. Dobra odpornost na vse pomembne bolezni koruze. Stabilen pridelek silaže tudi v stresnih pogojih in suši. Sorta za krmne obroke na govedorejskih kmetijah, kjer prevladuje visoko kakovostna koruzna silaža in za uravnotežene obroke s travo.


Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
Sušenje zrnja  
Siliranje zrnja in CO2  
Silaža    Milki +
Bioplin  


Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Silaža 75-80 70-75
    • 100%