koruza silaza novo
LG 31.479
koruza silaza novo
LG EMELEEN
Koruza za silažo

LG 34.90

Najbolj prodajni hibrid za silažo

TOP IZBIRA

430

FAO

Z
TIP ZRNA
POZNI
ZRELOSTNI RAZRED
Težka, vlažna tla Srednja Lahka, peščena tla
Primernost glede na tipe tal
Posebnosti

Edinstvena silažna LGAN-genetika, ki po pridelku presega vse do sedaj znane silažne koruze. Poleg odličnega pridelka kakovostne koruznice ima odličen pridelek zrnja. Za kmetije z omejenimi njivskimi površinami in veliko živalmi.


Lastnosti hibrida

Zelo visoka dobro razvita silažna koruza. Rastlina z močnim steblom in močnimi koreninami, odporna na poleganje. Dobra odpornost na vse pomembne bolezni koruze. Stabilen pridelek silaže tudi v stresnih pogojih in suši. Sorta za krmne obroke na govedorejskih kmetijah, kjer prevladuje visoko kakovostna koruzna silaža.


Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
Sušenje zrnja  
Siliranje zrnja in CO2  
Silaža    Milki +
Bioplin  


Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Silaža 75-80 70-75
    • 100%