koruza silaza novo
SHANNON
koruza silaza novo
LG 31.377
410

FAO

Z
TIP ZRNA
POZNI
ZRELOSTNI RAZRED
Težka, vlažna tla Srednja Lahka, peščena tla
Primernost glede na tipe tal
Posebnosti

Silažni hibrid iz skupine LG Animal Nutrition, zelo dobro olistana rastlina, z velikimi storži, velika vsebnost škroba, zelo prebavljiva silaža.


Lastnosti hibrida

Zelo velik pridelek prebavljive silažne mase. Stabilen pridelek v različnih pridelovalnih pogojih. Zelo hiter mladostni razvoj. Veliki in dobro zapolnjeni storži, srednje visoko pripeti na rastlino. Velik pridelek zrnja za maso, bogato s škrobom. Dobra tolerantnost na stres in sušo, globoke korenine. Odličen efekt stay green in visok DINAG. Stabilna, visoka rastlina, odporna na poleganje. Dobra odpornost na bulavo snet ter na fuzarioze stebla in storža. Odlična ješčnost pri živalih. Sorta za krmne obroke na govedorejskih kmetijah, kjer prevladuje visoko kakovostna koruzna silaža.


Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
Sušenje zrnja  
Siliranje zrnja in CO2  
Silaža    Milki +
Bioplin  


Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Silaža 80-85 75-80
    • 100%