Agrosaat Abesinska gizotija Ramtillkraut, Niger
RAMTILLKRAUT
Agrosaat krmna ogrščica Starška
STARŠKA
ČAS SETVE
15. V–VIII
SETVENA NORMA
30–40 kg/ha
PRIPOROČILA
za krmo živalim
OPOMBE
Vodilna avtohtona sorta v Sloveniji, za sušna območja. Uporabno tudi za ljudsko prehrano.