Agrosaat facelija Vetrovska, Balo
BALO

Mešanica dosevkov za izboljšanje tal

AGROSAAT VITA 12

Nova neprezimna meliorativna mešanica


Agrosaat Vita 12 je nova neprezimna meliorativna mešanica iz linije dosevkov Agrosaat Vita, ki je zelo primerna za setev na žitnih strniščih na težkih ilovnatih ali glinenih tleh ter na vseh tleh, ki so močno stlačena zaradi neustrezne rabe mehanizacije ob neprimernih vremenskih razmerah.

Mešanica se zelo dobro vklaplja tudi v sisteme gospodarjenja z minimalno obdelavo ali kolobarje brez obdelave, saj je njena glavna sestavina meliorativna redkev (Raphanus sativus L. var. Longipinnatus), ki s svojo hitro rastjo in debelim korenom globinsko razrahlja zbita ali težka tla. Koreni v mešanici prebijejo tudi plazino ali neprepustne sloje tal in poskrbijo za njihovo prepustnost ter zračnost, globlje od same ornice. Efekt meliorativnih korenov je podoben mehanskemu podrahljavanju tal, le da je bolj učinkovit in cenejši. Koreni praviloma pozimi pomrznejo in propadejo, včasih pa ob toplih zimah prenehajo z rastjo še le pomladi.

Njihov pozitivni vpliv je kot prazen prostor v tleh na vodno-zračni režim neprepustnih tal in oskrbo tal z organsko maso, ki prav tako dodatno strukturira tla. V mešanici je prisotna tudi bela gorjušica (Sinapis alba L.), 30 %, ki ima nalogo pokrivanja vmesnih prostorov med meliorativnimi redkvami, da prepreči hitro rast poletno-jesenskih semenskih plevelov. Mešanica Agrosaat Vita 12 ni primerna kot predposevek pred križnicami (zelje, repa, koleraba, ohrovt, brokoli, brstični ohrovt, oljna ogrščica itd.), ker je lahko vmesni gostitelj bolezni na križnicah.

SESTAVA MEŠANICE
Meliorativna redkev 70 %
Bela gorjušica 30 %
SETEV
Sejemo od julija do konca avgusta 10–15 kg/ha v žitna, krompirjeva in zelenjavna strnišča. Ni primerna v kolobarju z zeljem in neposredno pred drugimi križnicami. Setev opravimo z žitno sejalnico ali sejalnico za dosevke za direktno setev.