koruza silaza novo
LG 31.377
koruza silaza novo
LG EMELEEN

Koruza za silažo

LG 31.295

Zelo zgodenj LGAN za pozne setve

300

FAO

PT
TIP ZRNA
ZGODNJI
ZRELOSTNI RAZRED
Težka, vlažna tla Srednja Lahka, peščena tla
Primernost glede na tipe tal
Opis

LGAN-hibrid posebno visoke kakovosti vlaknine z visoko energetsko vrednostjo za govedo, poltrdinka s posebno kakovostjo škroba v zrnju.


Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
Sušenje zrnja    
Siliranje zrnja in CO2  
Silaža    Milki +
Bioplin  


Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Silaža 90-95 85-90
    • 100%