Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9
AGROSAAT 1
Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9
AGROSAAT 3

Klasična travna mešanica

AGROSAAT 2

Za košno-pašno rabo


Krmno osnovo za uspešno in donosno govedorejo predstavlja doma pridelana voluminozna krma.

SESTAVA MEŠANICE
Trpežna ljuljka (sr. pozna): 25 %
Mnogocvetna ljuljka: 15 %
Travniška bilnica: 30 %
Travniška latovka: 4 %
Pasja trava (pozna): 10 %
Bela detelja: 3 %
Črna detelja: 10 %
Nokota: 3 %
OPIS
Pestra sestava TDM. Večletna trpežnost. Vsestranska uporabnost (suha mrva, siliranje, paša, zelena krma).  srednje intenzivna mešanica (priporočljive 4 košnje). Za vse tipe tal.
SETVENA NORMA
40 kg/ha