Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9
AGROSAAT 6
Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9
AGROSAAT 8

Klasična travna mešanica

AGROSAAT 7

Za sadovnjake in vinograde


Krmno osnovo za uspešno in donosno govedorejo predstavlja doma pridelana voluminozna krma.

SESTAVA MEŠANICE
Trpežna ljuljka (zgodnja): 25%
Trpežna ljuljka (sr. pozna): 25 %
Travniška latovka: 25 %
Rdeča bilnica: 25 %
OPIS
Večletna travna mešanica. Tvori gosto rušo iz nizkorastočih trav. Primerna tudi za strme terene.
SETVENA NORMA
40–45 kg/ha (medvrstna setev)
60 kg/ha (setev povprek)