Jara žita in ozimna žita
ANVERSA
Jara žita in ozimna žita
BERNSTEIN

Ozimna žita - Ozimni ječmen

ARTHENE

Velika krmna vrednost


OPIS
Nova zgodnja sorta dvorednega ječmena z rekordnimi pridelki.