sirek
VEGGA
sirek
ROSARIO

Sirek za silažo

AMIGGO


Krmni sirek je krmna rastlina, ki je primerna za bolj sušna območja.

OPIS
Po zrelosti je srednje pozni in je primeren za prehrano govedi in biomaso. Rastlina je močna dobro olistana z močnim steblom. V višino doseže ca. 4 m. Ob zrelosti je metlica velika in napol odprta ter oranžne barve.
SETEV
Ko se tla ogrejejo na temperaturo 12–15 °C, z žitno ali koruzno sejalnico na MVR 35–70 cm. Setvena norma je 180.000–220.000 zrn/ha.
SPRAVILO
S silo kombajnom, konec mlečne in začetek voščene zrelosti pri sušini 27–30 %. Pri prehrani govedi se v praksi priporoča siliranje skupaj s koruzo, tako da silažo iz sirka damo na vrh, ker se zaradi večje vsebnosti sladkorja in manjše vsebnosti sušine dobro silira.