Agrosaat lucerna Emiliana
EMILIANA

Mešanica dosevkov za izboljšanje tal

AGROSAAT VITA 11

Veliko prednosti za tla


Agrosaat Vita 11 je sestavljena iz treh komponent, od katerih ima vsaka svojo nalogo v poletno-jesenski rasti. Najhitreje rastoča abesinska gizotija poskrbi za konkurenčnost termofilnim semenskim plevelom, druga komponenta, aleksandrijska detelja, poskrbi za vnos organske snovi v tla v povezavi s fiksacijo zračnega dušika, tretja komponenta, facelija, pa poskrbi za jesensko pašo čebel in vnos organske mase.  Mešanica je primerna kot predposevek pred križnicami.

SESTAVA MEŠANICE
Aleksandrijska detelja 73 %
Abesinska gizotija 13 %
Facelija 14 %
SETEV
Sejemo jo od julija do konca avgusta 15–20 kg/ha v žitna ali krompirjeva in zelenjavna strnišča. Zelo primerna v kolobarju z zeljem ali neposredno pred drugimi križnicami, saj sama mešanica ne vsebuje križnic. Setev opravimo z žitno sejalnico ali s sejalnico za dosevke za direktno setev.