koruza silaza novo
HONOREEN
koruza silaza novo
LG 31.459
Sorta tolerantna na sušo in vročino
450

FAO

Z
TIP ZRNA
POZNI
ZRELOSTNI RAZRED
Posebnosti

Pozen univerzalni silažni hibrid FAO 450, žlahtnitelja G-seed, toleranten na sušo.


Lastnosti hibrida

Pozen hibrid za pridelavo silaže za redne setve ali po žetvi ječmena na Primorskem. Srednje hiter mladostni razvoj, srednje hitra rast, močne korenine, visoke rastline za ogromne pridelke silaže. Dobro zapolnjeni kompaktni storži, zrnje tipa zobanka. Storž, pripet na rastlino srednje visoko. Zelo dobra tolerantnost na stres in sušo ter srednje dobra odpornost na koruzno progavost (Helmintosporium), zelo dobro odporna sorta na poleganje in lom stebla, močne korenine. Prisoten stay green efekt in zelo velika vsebnost škroba v silažni masi. Hibrid, primeren za kombinirano rabo, pridelavo silaže in zrnja. Sorta je zelo primerna za krmne obroke na govedorejskih kmetijah, kjer prevladuje travna silaža.

Koruza za silažo

LAMPARD

Moč pridelka, kot moč sonca
Sorta tolerantna na sušo in vročino450FAO

Z

TIP ZRNA

POZNI

ZRELOSTNI RAZREDseed 1

Najboljši pridelek mleka v kg/ha

ROMAN BOŽIČ, Trbonje, Koroška 30.987ERNEST ČERNOGOJ, Rogaška Slatina, Štajerska 30.532

Posebnosti

Pozen univerzalni silažni hibrid FAO 450, žlahtnitelja G-seed, toleranten na sušo.

Lastnosti hibrida

Pozen hibrid za pridelavo silaže za redne setve ali po žetvi ječmena na Primorskem. Srednje hiter mladostni razvoj, srednje hitra rast, močne korenine, visoke rastline za ogromne pridelke silaže. Dobro zapolnjeni kompaktni storži, zrnje tipa zobanka. Storž, pripet na rastlino srednje visoko. Zelo dobra tolerantnost na stres in sušo ter srednje dobra odpornost na koruzno progavost (Helmintosporium), zelo dobro odporna sorta na poleganje in lom stebla, močne korenine. Prisoten stay green efekt in zelo velika vsebnost škroba v silažni masi. Hibrid, primeren za kombinirano rabo, pridelavo silaže in zrnja. Sorta je zelo primerna za krmne obroke na govedorejskih kmetijah, kjer prevladuje travna silaža.