Agrosaat travinje - Mnogocvetna ljuljka
DRAGA
Agrosaat ajda Bamby, Čebelica
ČEBELICA

Neprezimni dosevki - Ajda

BAMBY


ČAS SETVE
15. V–VIII
SETVENA NORMA
70–80 kg/ha
PRIPOROČILA
podor
OPOMBE
Izredna medovitost. Kratka vegetacija (zacveti po štirih tednih). Velik pridelek zrnja.