Travinje

Agrosaat mešanice in PLUS-mešanice, mnogocvetna ljuljka, lucerna

Kadar se botanična sestava travne ruše zaradi intenzivne rabe zelo spremeni, je potrebno vsejavanje ali dosejavanje kakovostnega travnega semena.

Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9

Klasična travna mešanica

AGROSAAT 1

Klasična travna mešanica brez detelje. Primerna za dosejevanje. Za intenzivno rabo v primeru čiste setve.

Travne mešanice Agrosaat Plus

Travno deteljna mešanica

AGROSAAT 1 PLUS

Agrosaat1 Plus je večletna travna mešanica s pestro sestavo. Za trajni travnik brez detelje. Mešanica je primerna tako za čisto setev kot za dosejevanje.

Travne mešanice Agrosaat Plus

Travno deteljna mešanica

AGROSAAT 10 PLUS

Agrosaat 10 Plus je večletna DTM. Mešanica za intenzivno 3–4-letno pridelavo. Primerna za njivske setve, vendar ne za kisla tla.

Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9

Klasična travna mešanica

AGROSAAT 2

Pestra sestava TDM. Večletna trpežnost. Vsestranska uporabnost (suha mrva, siliranje, paša, zelena krma). Srednje intenzivna mešanica (priporočljive 4 košnje).

Travne mešanice Agrosaat Plus

Travno deteljna mešanica

AGROSAAT 2 PLUS

Agrosaat 2 Plus je Univerzalna večletna TDM. Zelo pestra sestava trav in metuljnic. Izjemna trpežnost. Odlična izbira za obnavljanje ali zasejevanje trajnih travnikov

Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9

Klasična travna mešanica

AGROSAAT 3

Travna mešanica Agrosaat 3 je primerna za zelo intenzivno rabo (5–7 košenj) in za intenzivno gnojenje z dušikom. Zelo visoka kakovost krme za krave molznice.

Travne mešanice Agrosaat Plus

Travno deteljna mešanica

AGROSAAT 3 PLUS

Agrosaat 3 Plus je večletna travna mešanica. Zaradi hibridne ljuljke v primerjavi z mešanico Agrosaat 3 večji pridelek – več mase.

Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9

Klasična travna mešanica

AGROSAAT 4

Za 2–3 košnje obilnega pridelka kakovostne krme (siliranje). Nezahtevna glede gnojenja z dušikom.

Travne mešanice Agrosaat Plus

Travno deteljna mešanica

AGROSAAT 4 PLUS

Agrosaat 4 Plus je enoletna prezimna DTM. V botanični sestavi več kot 50 % detelje. Omogoča 2–3 obilne košnje.

Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9

Klasična travna mešanica

AGROSAAT 5

Večletna DTM z visoko vsebnostjo beljakovin in energije (NEL). Nezahtevna glede gnojenja z dušikom. Odlično vključevanje v njivski kolobar.

Travne mešanice Agrosaat Plus

Travno deteljna mešanica

AGROSAAT 5 PLUS

Agrosaat 5 Plus je večletna DTM za lastno pridelavo surovih beljakovin. V botanični sestavi več kot 50 % detelje. Zelo primerna tudi za njivsko 2–3-letno pridelavo (kolobar).

Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9

Klasična travna mešanica

AGROSAAT 6

Klasična travna mešanica Agrosaat 6 je enoletna prezimna DTM. Primerna za vse tipe tal.

Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9

Klasična travna mešanica

AGROSAAT 7

Agrosaat 7 je večletna travna mešanica. Tvori gosto rušo iz nizkorastočih trav. Primerna tudi za strme terene.

Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9

Klasična travna mešanica

AGROSAAT 8

Klasična travna mešanica Agrosaat 8 ima pestro sestavo trpežnih trav. Dobro prenaša gaženje.

Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9

Klasična travna mešanica

AGROSAAT 9

Travna mešanica Agrosaat 9 je primerna za hitre in uspešne ozelenitve komunalnih površin, sestavljena iz mešanice hitro rastočih trav. Cenovno zelo ugodna mešanica trav.

Agrosaat lucerna

Lucerna

EMILIANA

Lucerna Emiliana ima velik in kakovosten pridelek. Visoka vsebnost beljakovin in visoka prebavljivost. Najboljša za sušenje ali siliranje.

Agrosaat travinje - Mnogocvetna ljuljka

Mnogocvetna ljuljka

HUNTER

Mnogocvetna ljuljka Hunter je enoletna prezimna trava. Posevek nam ob ustrezni tehnologiji da visok pridelek krme odlične kakovosti