Travinje

Agrosaat mešanice in PLUS-mešanice, mnogocvetna ljuljka, lucerna

Kadar se botanična sestava travne ruše zaradi intenzivne rabe zelo spremeni, je potrebno vsejavanje ali dosejavanje kakovostnega travnega semena.

Travinje

Agrosaat mešanice in PLUS-mešanice, mnogocvetna ljuljka, lucerna

Kadar se botanična sestava travne ruše zaradi intenzivne rabe zelo spremeni, je potrebno vsejavanje ali dosejavanje kakovostnega travnega semena.