Travinje

Agrosaat mešanice in PLUS-mešanice, mnogocvetna ljuljka, lucerna

Kadar se botanična sestava travne ruše zaradi intenzivne rabe zelo spremeni, je potrebno vsejavanje ali dosejavanje kakovostnega travnega semena.

Travinje

Agrosaat mešanice in PLUS-mešanice, mnogocvetna ljuljka, lucerna

Kadar se botanična sestava travne ruše zaradi intenzivne rabe zelo spremeni, je potrebno vsejavanje ali dosejavanje kakovostnega travnega semena.

 • KLASIČNE AGROSAAT MEŠANICE

  AGROSAAT 1, AGROSAAT 2, AGROSAAT 3, AGROSAAT 4, AGROSAAT 5, AGROSAAT 6, AGROSAAT 7, AGROSAAT 8, AGROSAAT 9
  agrosaat travinje mesanice
 • AGROSAAT PLUS MEŠANICE

  AGROSAAT 1 PLUS, AGROSAAT 2 PLUS, AGROSAAT 3 PLUS, AGROSAAT 4 PLUS, AGROSAAT 5 PLUS
  agrosaat travinje mesanice
 • MNOGOCVETNA LJULJKA

  HUNTER, TEANNA, DRAGA
  agrosaat mnogocvetna ljujlka
 • LUCERNA

  EMILIANA, OSLAVA
  lucerna
 • OKRASNA TRATA

  MASTER GREEN LIFE, mešanice na osnovi trstikaste bilnice: ROYAL STRONG PLUS, ROYAL PARK, ROYAL BLUE, ROYAL BLUE PLUS, ROYAL BLUE SEE, mešanice na osnovi rdeče bilnice in trpežne ljuljke ROYAL GOLF PLUS, ROYAL SHADE PLUS, ROYAL BLEND, ROYAL SPORT, ROYAL BLEND SPORT. Gnojila START LIFE, PERFECT LIFE, PRO LIFE
  agrosaat zelenica
 • AGROSAAT VITA

  AGROSAAT VITA 11 je nova linija mešanic za dosevke. Poletne neprezimne in prezimne ozelenitve so pomembne zaradi ohranjanja rodovitnosti tal.
  agrosaat vita