Jara žita in ozimna žita
SANDRA
Jara žita in ozimna žita
ARTHENE

Ozimna žita - Ozimni ječmen

JULE

Velika krmna vrednost


OPIS
Odličen pridelek v različnih pridelovalnih območjih. Najboljši HL med večrednimi ječmeni. Zelo stabilna slama. Srednja zgodnost.