Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9
AGROSAAT 7
Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9
AGROSAAT 9

Klasična travna mešanica

AGROSAAT 8

Za krmo konjev in trajno ozelenitev slabih tal


Krmno osnovo za uspešno in donosno govedorejo predstavlja doma pridelana voluminozna krma.

SESTAVA MEŠANICE
Trpežna ljuljka (sr. zgodnja): 18 %
Trpežna ljuljka (sr. pozna): 18 %
Travniška latovka: 23 %
Rdeča bilnica: 7 %
Travniška bilnica: 15 %
Trstikasta bilnica: 13 %
Mačji rep: 2 %
Pasja trava: 4 %
OPIS
Pestra sestava trpežnih trav. Dobro prenaša gaženje.
SETVENA NORMA
60 kg/ha za pašno rabo
40 kg/ha za košno rabo