MINERALNA GNOJILA

Za doseganje najvišjih proizvodnih rezultatov

MINERALNA GNOJILA

Za doseganje najvišjih proizvodnih rezultatov

Pravilno gnojenje je eden najpomembnejših agrotehničnih ukrepov, ki je nujen za visok in kakovosten pridelek rastlin. Na dostopnost hranil vplivamo z optimalno reakcijo tal, izborom gnojil in načinom gnojenja. Zato je za velik pridelek potrebno zagotoviti primerno reakcijo tal, primerno založenost tal z dušikovimi, s fosforjevimi, kalijevimi, kalcijevimi in z magnezijevimi hranili ter z zadnje čase vedno bolj pomembnim hranilom - z žveplom ter mikroelementi.

Na trgu so v ponudbi številna gnojila različnih proizvajalcev, ki se med sabo lahko razlikujejo po obliki posameznih hranil, po njihovi dostopnosti in na splošno po kakovosti. Vsako mineralno gnojilo (ne glede na poreklo, proizvajalca ali embalažo), ki je v prodaji, spremlja deklaracija o njegovi sestavi. Ta je obvezen spremni dokument, ki nam pojasnjuje, v kakšni obliki je posamezno hranilo in kakšna je topnost teh hranil. Ob natančnem pregledu deklaracij lahko opazimo naslednje razlike pri posameznih hranilih.

Mikrogranulirano gnojilo
Stimulira rast rastlin v začetni fazi razvoja. Visok delež fosforja in prisotnost cinka močno vplivata na rast in razvoj koreninskega sistema rastlin.
Kompleksno mineralno gnojilo
Dobra vodotopnost fosforja in učinkovitost amonijske oblike dušika.
Mineralno fosforno gnojilo
Visoka vodotopnost (> 90) fosforja.
Učinkovito dušikovo gnojilo
s podaljšanim delovanjem (do 60 dni). Počasi delujoč dušik v NH4-amonijski obliki, ki se ne izpira.
Kompleksno mineralno gnojilo
s sekundarnimi elementi in mikroelementi. Vodotopnost fosforja > 90 %. Dušik v učinkoviti amonijski obliki.
Zastopamo in prodajamo:
 • KAN 27 %
 • UREA 46 %
 • Amosulfan 20N+24S
 • NPK 15-15-15+11S
 • NPK 6-12-24+6S+3Ca
 • NPK 6-24-12+5S+2Ca
 • Superfosfat 18P+12S+8Ca
 • Hyperkorn 26 %
 • Kalijeva sol - Kali 60 %
 • NPK 8-20-30+2S
 • NPK 7-20-30+3S
 • NPK 7-21-21+4S+0,05Zn
 • PK 12-28
 • PK 20-30+6Ca
 • MAP NP 12-52