MINERALNA GNOJILA

Za doseganje najvišjih proizvodnih rezultatov


Pravilno gnojenje je eden najpomembnejših agrotehničnih ukrepov, ki je nujen za visok in kakovosten pridelek rastlin. Na dostopnost hranil vplivamo z optimalno reakcijo tal, izborom gnojil in načinom gnojenja. Zato je za velik pridelek potrebno zagotoviti primerno reakcijo tal, primerno založenost tal z dušikovimi, s fosforjevimi, kalijevimi, kalcijevimi in z magnezijevimi hranili ter z zadnje čase vedno bolj pomembnim hranilom - z žveplom ter mikroelementi.

Na trgu so v ponudbi številna gnojila različnih proizvajalcev, ki se med sabo lahko razlikujejo po obliki posameznih hranil, po njihovi dostopnosti in na splošno po kakovosti. Vsako mineralno gnojilo (ne glede na poreklo, proizvajalca ali embalažo), ki je v prodaji, spremlja deklaracija o njegovi sestavi. Ta je obvezen spremni dokument, ki nam pojasnjuje, v kakšni obliki je posamezno hranilo in kakšna je topnost teh hranil. Ob natančnem pregledu deklaracij lahko opazimo naslednje razlike pri posameznih hranilih.