MINERALNA GNOJILA

Za doseganje najvišjih proizvodnih rezultatov


blank
Mineralna gnojila Elixir Zorka imajo visoko koncentracijo hranil, visoko vodotopnost in enakomerno granulacijo. na ta način rastlinam omogočamo pravilno razporeditev hranilnih elementov in doseganje najvišjih proizvodnih rezultatov .

AMOSULFAN

20 % N + 24 % S
Učinkovito dušikovo gnojilo s podaljšanim delovanjem (do 60 dni).
Počasi delujoč dušik v NH4-amonijski obliki, ki se ne izpira.
Dušik v amonijski obliki je:
- počasi delujoči N,
- delno takoj dostopen rastlin,
- preostanek se veže na talne delce,
- se ne izpira.
Žveplo v sulfatni obliki, ki jo rastline sprejemajo. 24 % S = 60 % SO 3 (1:2,5)
Sinergijsko delovanje dušika in žvepla, boljše sprejemanje dušika.
Večji pridelek in boljša kakovost.

PREMIUM LINIJA GNOJIL

Kompleksna mineralna gnojila s sekundarnimi elementi in mikroelementi. Vodotopnost fosforja > 90 %.
Dušik v učinkoviti amonijski obliki.
Nutri MAP
NP 10:40 + 3 % Ca + 4 % S + 0,1 Zn
NutriVEG
NPK 10:10:20 +2 % MgO + 9 % S + 0,2 % B + 0,1 % Zn
NutriKALI
NPK 5:15:30 + 4 % S + 0,2 % B + 0,2 % Zn
NutriOlive
NPK 15:6:15 + 13 % S + 0,5 % B
Amosulfan
20 % N + 24 % S
Skupni dušik (N) od tega: 10,0 % 10,0 % 5,0 % 15,0 % 20,0 %
Amonijski dušik (NH4) 10,0 % 10,0 % 5,0 % 13,2 % 20,0 %
Amidni dušik (NH2) 1,8 %
Fosfor (P2O5) od tega: 40,0 % 10,0 % 15,0 % 6,0 %
P2O5 topen v NAC in vodi 36,0 % 10,0 % 15,0 % 6,0 %
P2O5 topen v vodi 32,0 % 9,0 % 14,3 % 5,7 %
P2O5 topen samo v mineralnih kislinah 4,0 %
Kalij (K2O) topen v vodi 20,0 % 30,0 % 15,0 %
Žveplo (S) topno v vodi 3,0 % 9,0 % 4,0 % 13,0 % 24,0 %
Kalcij (Ca) topen v vodi 4,0 %
Magnezij (MgO) skupen 2,0 %
Bor (B) skupen 0,2 % 0,2 % 0,5 %
Cink (Zn) skupen 0,1 % 0,1 % 0,2 %
Velikost granul: 2-5 mm 2-5 mm 2-5 mm 2-5 mm 2-5 mm

STANDARD LINIJA GNOJIL

Kompleksna mineralna gnojila z visoko vodotopnostjo fosforja (> 90 %) in visoka učinkovitost amonijske oblike dušika.
NPK 15:15:15
+ 11 % S
NPK 8:16:24
+ 4 % S
NPK 8:24:24
+ 4 % S
NPK 7:20:30
+ 3 % S
NPK 20:20
+ 8 % S
NPK 20:30
+ 6 % Ca
NPK 16:32
+ 2 % MgO + 0,5 % B + 0,2 % Zn
Skupni dušik (N) od tega: 15,0 % 8,0 % 8,0 % 7,0 % 20,0 %
Amonijski dušik (NH4) 14,0 % 8,0 % 8,0 % 7,0 % 20,0 %
Amidni dušik (NH2) 1,0 %
Fosfor (P2O5) od tega: 15,0 % 16,0 % 24,0 % 20,0 % 20,0 % 20,0 % 16,0 %
P2O5 topen v NAC in vodi 15,0 % 16,0 % 24,0 % 20,0 % 20,0 % 20,0 % 16,0 %
P2O5 topen v vodi 13,0 % 14,5 % 21,6 % 19,0 % 19,0 % 19,0 % 15,0 %
Kalij (K2O) topen v vodi 15,0 % 24,0 % 24,0 % 30,0 % 30,0 % 32,0 %
Žveplo (S) topno v vodi 11,0 % 4,0 % 4,0 % 3,0 % 8,0 %
Kalcij (Ca) topen v vodi 6,0 %
Magnezij (MgO) skupen 2,0 %
Bor (B) skupen 0,5 %
Cink (Zn) skupen 0,2 %
Velikost granul: 2-5 mm 2-5 mm 2-5 mm 2-5 mm 2-5 mm 2-5 mm 2-5 mm

LINIJA GNOJIL SIMPLEX

Kompleksna mineralna gnojila z ugodno ceno. Dobra vodotopnost fosforja in učinkovitost amonijske oblike dušika.
NPK 8:15:15
+ 3 % Ca + 9 % S
NPK 6:12:24
+ 3 % Ca + 7 % S
NPK 6:24:12
+ 2 % Ca + 5 % S
Skupni dušik (N) od tega: 8,0 % 6,0 % 6,0 %
Amonijski dušik (NH4) 8,0 % 6,0 % 6,0 %
Fosfor (P2O5) od tega: 15,0 % 12,0 % 24,0 %
P2O5 topen v NAC in vodi 12,0 % 10,0 % 19,2 %
P2O5 topen v vodi 9,0 % 7,2 % 14,4 %
P2O5 topen samo v mineralnih kislinah 3,0 % 2,0 % 4,8 %
Kalij (K2O) topen v vodi 15,0 % 24,0 % 12,0 %
Žveplo (S) topno v vodi 9,0 % 7,0 % 5,0 %
Kalcij (Ca) topen v vodi 3,0 % 3,0 % 2,0 %
Velikost granul: 2-5 mm 2-5 mm 2-5 mm

LINIJA SUPERFOSFATOV

Mineralno fosforno gnojilo. Visoka vodotopnost (> 90) fosforja. Cenovno ugodno gnojilo.
SSP TSP
Fosfor (P2O5) od tega: 18,0 % 45,0 %
P2O5 topen v NAC in vodi 18,0 % 45,0 %
P2O5 topen v vodi 16,7 % 40,5 %
P2O5 topen samo v mineralnih kislinah 3,0 % 2,0 % 4,8 %
Žveplo (S) topno v vodi 12,0 %
Kalcij (Ca) topen v vodi 8,0 %
Velikost granul: 2-5 mm 2-5 mm