Jara žita in ozimna žita
CAMPESINO
Jara žita in ozimna žita
SANDRA

Ozimna žita - Ozimna krmna pšenica

SPONTAN

Velik kakovosten pridelek


OPIS
Srednje pozna golica za srednje težka in težka tla na živinorejskih kmetijah. Visoki pridelki in beljakovine. Primerna tudi za poznejše setve. Srednje visoka slama, odlična tolerantnost na bolezni. Veliko število zrn v klasu, zelo velik potencial za pridelek zrnja. Zelo dobra odpornost na poleganje. Pričakovan velik pridelke zdrave slame in zrnja z visoko vsebnostjo beljakovin. Prava izbira za pridelavo krme!