agrosaat koruza
LG 31.295
agrosaat koruza zrnje glumanda naslovna
GLUMANDA
380

FAO

Z
TIP ZRNA
SREDNJE POZNI
ZRELOSTNI RAZRED
Težka, vlažna tla Srednja Lahka, peščena tla
Primernost glede na tipe tal
Posebnosti

TEXERO je rezultat najnovejše vrhunske genetike za pridelavo zrnja žlahtnitelja RAGT iz Francije. To potrjujejo rezultati poskusnih polj v vseh pridelovalnih območij po Sloveniji v preteklem letu. Pomembno noto ekonomičnosti mu daje velik
pridelek zrnja z optimalno vlago v različnih pridelovalnih pogojih.


Lastnosti hibrida

Najnovejši hibrid za pridelavo suhega zrnja. Dosega zelo velik pridelek zrnja, posebno še na srednje težkih in težkih tleh. Zelo dobro sprošča vlago iz zrnja. Nižja rastlina glede na zrelostni razred, kar omogoča lažjo žetev zrnja. Storži so izenačeni, zdravi in zapolnjeni, dobro odporni na fuzarij. Hiter mladostni razvoj v poznejši FAO 300 zrelostni skupini. Pridelek zrnja v letu 2021 je bil ponovno nadpovprečen glede na ostale hibride v skupini.


Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
sušenje zrnja  
siliranje zrnja in CO2  
silaža  


Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Zrnje 80-85 70-75
Silaža 85 75
    • 100%
    V letu 2021 smo za pridelavo zrnja prvič posejali tudi hibrid TEXERO na površini 81 hektarjev. Pridelovali smo ga na težjih ilovnatih tleh, kjer se je kljub pomladanskemu mokremu in hladnemu vremenu izkazal z odličnim vznikom in mladostnim razvojem. Jeseni pa nas je ob žetvi prepričal s svojim pridelkom zrnja. Na njivskem kompleksu v velikosti 38,17 hektarjev smo dosegli pridelek suhega zrnja 14.363 kg/ha z izmerjeno povprečno vlago 23,9 odstotkov. V letošnjih pridelovalnih razmerah je bila izmerjena vlaga med najnižjimi.

    Dejan Kocbek, glavni tehnolog, PP Agro