Travne mešanice Agrosaat Plus
AGROSAAT 3 PLUS
Travne mešanice Agrosaat Plus
AGROSAAT 5 PLUS

Travna mešanica Agrosaat Plus

AGROSAAT 4 PLUS

Enoletna DTM, za ozelenitev


Krmno osnovo za uspešno in donosno govedorejo predstavlja doma pridelana voluminozna krma.

SESTAVA MEŠANICE
Inkarnatka: 34 %
Mnogocvetna ljuljka: 66 %
OPIS
Enoletna prezimna DTM. V botanični sestavi več kot 50 % detelje. Omogoča 2–3 obilne košnje.
SETVENA NORMA
40 kg/ha