Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9
AGROSAAT 8
Travne mešanice Agrosaat Plus
AGROSAAT 1 PLUS

Klasična travna mešanica

AGROSAAT 9

Za komunalne površine


Krmno osnovo za uspešno in donosno govedorejo predstavlja doma pridelana voluminozna krma.

SESTAVA MEŠANICE
Mnogocvetna ljuljka: 30 %
Trpežna ljuljka: 30 %
Skrižana ljuljka: 20 %
Trstikasta bilnica: 20 %
OPIS
Za hitre in uspešne ozelenitve komunalnih površin, sestavljena iz mešanice hitro rastočih trav. Cenovno zelo ugodna mešanica trav. Za zatravljanje tudi nekoliko slabših površin. Možnost setve od marca do konca oktobra.
SETVENA NORMA
1 kg za 50 m² (strojna setev)
1 kg za 35–40 m² (ročna setev)