Travne mešanice Agrosaat Plus
AGROSAAT 1 PLUS
Travne mešanice Agrosaat Plus
AGROSAAT 3 PLUS

Travna mešanica Agrosaat Plus

AGROSAAT 2 PLUS

Visoka tolerantnost na sušo


Krmno osnovo za uspešno in donosno govedorejo predstavlja doma pridelana voluminozna krma.

SESTAVA MEŠANICE
Trpežna ljuljka: 20 %
Skrižana ljuljka: 9 %
Travniška latovka: 15 %
Rdeča bilnica: 5 %
Travniška bilnica: 15 %
Trstikasta bilnica: 6 %
Mačji rep: 7 %
Pasja trava: 10 %
Visoka pahovka: 4 %
Črna detelja: 5 %
Bela detelja: 2 %
Nokota: 2 %
OPIS
Univerzalna večletna TDM. Zelo pestra sestava trav in metuljnic. Izjemna trpežnost. Odlična izbira za obnavljanje ali zasejevanje trajnih travnikov. Za vse vrste uporabe (paša, zelena krma, silaža, sušenje mrve). Srednje intenzivna pridelava (3–5 košenj). Zaradi pestrosti dobra tolerantnost na sušo.
SETVENA NORMA
40 kg/ha (čista setev)