LG 30.685

Za zrnje in silažo na Primorskem

blank

680

FAO
blank

Z

TIP ZRNA
blank

zelo pozni

ZRELOSTNI RAZRED
Posebnosti Kombiniran pozni hibrid za zrnje in silažo z velikimi storži. Rastlina je zelo dobro odporna na poleganje in lom v burji na Primorskem.
Primernost glede na tipe tal
Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
Sušenje zrnja
Siliranje zrnja in CO2
Silaža
Bioplin
Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Zrnje 65-70 60-65
Silaža 75-80 70-75

LG 30.685

Za najboljši pridelek zrnja in silaže na Primorskem

NOVO

FAO

680

TIP ZRNA


Z

ZRELOSTNI RAZRED


zelo pozni


Posebnosti

Kombiniran pozni hibrid za zrnje in silažo z velikimi storži. Rastlina je zelo dobro odporna na poleganje in lom v burji na Primorskem.


Lastnosti hibrida LG 30.685
  • Zelo pozen hibrid s hitrim mladostnim razvojem.
  • Zelo prilagodljiv v različnih pogojih pridelave in vrstah tal.
  • Veliki dobro zapolnjeni storži, izenačeni, srednje visoko pripeti na rastlino, veliko število vrst zrnja; 32 x 18 vrst.
  • Zelo velik pridelek zrnja, ki dobro sprošča vlago. Zrnje je kakovostno in zelo primerno za prehrano prašičev ali govedi. Odlična ješčnost cele rastline in zrnja.
  • Dobra tolerantnost na stres in sušo, globoke močne korenine.
  • Stay green efekt pri rastlini, zelo primeren za silažo cele rastline, siliranje zrnja ali za bioplin. Zelo velik pridelek silažne mase.
  • Je dobro olistana srednje visoka rastlina, ki je zdrava med rastjo in ob dozorevanju, ima dobro toleranco na koruzno progavost (Helmintosporium).
  • Odlični pridelovalni rezultati v sosednji Italiji.

Primernost glede na tipe tal

Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
Sušenje zrnja
Siliranje zrnja in CO2
Silaža
Bioplin

Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Zrnje 65-70 60-65
Silaža 75-80 70-75