agrosaat koruza zrnje glumanda naslovna
GLUMANDA
agrosaat koruza
SM PODOLE

Koruza za zrnje

LG 30.685

Za zrnje in silažo na Primorskem

680

FAO

Z
TIP ZRNA
ZELO POZNI
ZRELOSTNI RAZRED
Težka, vlažna tla Srednja Lahka, peščena tla
Primernost glede na tipe tal
Posebnosti

Kombiniran pozni hibrid za zrnje in silažo z velikimi storži. Rastlina je zelo dobro odporna na poleganje in lom v burji na Primorskem.


Lastnosti hibrida

Zelo pozen hibrid s hitrim mladostnim razvojem. Zelo prilagodljiv v različnih pogojih pridelave in vrstah tal. Veliki dobro zapolnjeni storži, izenačeni, srednje visoko pripeti na rastlino, veliko število vrst zrnja; 32 × 18 vrst. Zelo velik pridelek zrnja, ki dobro sprošča vlago. Zrnje je kakovostno in zelo primerno za prehrano prašičev ali govedi. Odlična ješčnost cele rastline in zrnja. Dobra tolerantnost na stres in sušo, globoke močne korenine. Stay green efekt pri rastlini, zelo primeren za silažo cele rastline, siliranje zrnja ali bioplin. Zelo velik pridelek silažne mase. Je dobro olistana srednje visoka rastlina, ki je zdrava med rastjo in ob dozorevanju, ima dobro toleranco na koruzno progavost (Helmintosporium). Odlični
pridelovalni rezultati v sosednji Italiji.


Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
Sušenje zrnja  
Siliranje zrnja in CO2  
Silaža  
Bioplin  


Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Zrnje 65-70 60-65
Silaža 75-80 70-75
    • 100%