LG 30.685

Za najboljši pridelek zrnja in silaže na Primorskem

NOVO

blank

680

FAO
blank

Z

TIP ZRNA
blank

zelo pozni

ZRELOSTNI RAZRED
Posebnosti Kombiniran pozni hibrid za zrnje in silažo z velikimi storži. Rastlina je zelo dobro odporna na poleganje in lom v burji na Primorskem.
Primernost glede na tipe tal
Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
Sušenje zrnja
Siliranje zrnja in CO2
Silaža
Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Zrnje 65-70 60-65
Silaža 75-80 70-75

LG 30.685

Za najboljši pridelek zrnja in silaže na Primorskem

NOVO

FAO

680

TIP ZRNA


Z

ZRELOSTNI RAZRED


zelo pozni


LASTNOSTI HIBRIDA

 • Zelo pozen hibrid s hitrim mladostnim razvojem.
 • Zelo prilagodljiv v različnih pogojih pridelave in vrstah tal.
 • Veliki dobro zapolnjeni storži, izenačeni, srednje visoko pripeti na rastlino, veliko število vrst zrnja; 32 x 18 vrst.
 • Zelo velik pridelek zrnja, ki dobro sprošča vlago. Zrnje je kakovostno in zelo primerno za prehrano prašičev ali govedi. Odlična ješčnost cele rastline in zrnja.
 • Dobra tolerantnost na stres in sušo, globoke močne korenine.
 • Stay green efekt pri rastlini, zelo primeren za silažo cele rastline, siliranje zrnja ali za bioplin. Zelo velik pridelek silažne mase, dobro olistana srednje visoka rastlina.
 • Rastlina je zdrava med rastjo in ob dozorevanju, dobra toleranca na koruzno progavost (Helmintosporium).
 • Odlični pridelovalni rezultati v sosednji Italiji.
  Posebnosti

  Kombiniran pozni hibrid za zrnje in silažo z velikimi storži. Rastlina je zelo dobro odporna na poleganje in lom v burji na Primorskem.


  Primernost glede na tipe tal

  Namen uporabe
  Priporočilo Primerno Zelo primerno
  sušenje zrnja
  siliranje zrnja in CO2
  silaža

  Priporočena gostota setve
  Tipi tal Težka Lahka
  Zrnje 65-70 60-65
  Silaža 75-80 70-75