Jara žita in ozimna žita
RIVOLT
Jara žita in ozimna žita
ELIAS

Ozimna žita - Ozimni oves

EAGLE

Za krmo konj in telet


OPIS
Primeren za slabša rastišča. Velik pridelek in HL. Ne priporočamo ga na območjih, kjer je možna golomrazica.