Travne mešanice Agrosaat Plus
AGROSAAT 5 PLUS

Travna mešanica Agrosaat Plus

AGROSAAT 10 PLUS

Večletna mešanica z lucerno


Krmno osnovo za uspešno in donosno govedorejo predstavlja doma pridelana voluminozna krma.

SESTAVA MEŠANICE
Travniška bilnica: 15 %
Pasje trava: 15 %
Mačji rep: 15 %
Lucerna: 55 %
OPIS
Večletna DTM. Mešanica za intenzivno 3–4-letno pridelavo. Primerna za njivske setve, vendar ne za kisla tla. Primerna za siliranje in sušenje na sušilnih napravah. Manj primerna za sušenje na tleh. Mešanica je odporna na sušo.
SETVENA NORMA
40 kg/ha