agrosaat koruza zrnje glumanda naslovna
DKC 4728
Agrosaat KIS Blegoš
KIS BLEGOŠ
400

FAO

Z
TIP ZRNA
SREDNJE POZNI
ZRELOSTNI RAZRED
Težka, vlažna tla Srednja Lahka, peščena tla
Primernost glede na tipe tal
Posebnosti

Nov silažni dvolinijski hibrid za pridelavo velikih pridelkov silaže z visokim deležem zrnja. Odlikuje ga zelo olistana in visoka rastlina z visokim deležem škroba, ki je zelo kakovosten. Hibrid, primeren za najboljše rejce mleka.


Lastnosti hibrida

Silažna zobanka za žetev cele rastline ali siliranje storžev in zrnja. Zelo stabilen hibrid v različnih tehnologijah pridelave. Za rekordne pridelke v dobrih pogojih. Rastlina višje rasti, storž je srednje visoko pripet, zelo dobro odporen na lom stebla in bolezni listov (Helmintosporium) ter bolezni storža (sneti in fuzarioze). Ima dober stay green efekt, visoko skupno prebavljivost in pridelek energije za prirejo mleka, povprečno kakovost vlaknine. Dosega odlične pridelke zelene mase na različnih talnih tipih. Silažni hibrid za obroke s prevladujočo travo (seno in silaža) in uravnotežene obroke s koruzo na govedorejskih kmetijah.


Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
Sušenje zrnja
Siliranje zrnja in CO2
Silaža  


Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Silaža 80-85 75-80
    • 100%