agrosaat koruza
DKC 4569
agrosaat koruza
LG 31.295
Koruza za zrnje

AJOWAN

Stabilen v vseh pogojih

TOP IZBIRA

350

FAO

Z
TIP ZRNA
SREDNJE ZGODNJI
ZRELOSTNI RAZRED
Težka, vlažna tla Srednja Lahka, peščena tla
Primernost glede na tipe tal
Posebnosti

Priznana blagovna znamka semen G–SEED zagotavlja izbrane hibride, ki so prilagojeni in preizkušeni za posebne regije v Evropi. Eden od  jih je AJOWAN, ki dosega nadpovprečen pridelek zrnja tako v normalnih kot tudi stresnih razmerah. Ima dober mladostni razvoj, razvije močan koreninski sistem, kar mu omogoča odlično izrabo hranil v tleh.


Lastnosti hibrida

Dosega visok pridelek zrnja: 18–20 vrst zrnja na klasincu. Izredno dobro sprošča vlago iz zrnja. Primeren za vsa pridelovalna področja.  Dosega dobro toleranco na sušna obdobja. Razvoj metlice: 75.–85. dne po setvi. Ima dober mladostni razvoj.


Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
sušenje zrnja  
siliranje zrnja in CO2  
silaža  


Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Zrnje 80-85 75
Silaža 85 80
    • 100%
    Primerjava hibrida Ajowan s povprečjem v centralnem poskusu Skupine Panvita. Ajowan je bil v letih 2020 in 2021 najboljši hibrid po pridelku v poskusu.
    Naša kmetija obsega ca. 70 hektarjev obdelovalnih površin, od tega sejemo vsako leto ca. 25-30 hektarjev koruze. Glavnino koruze skladiščimo v CO2 silosu za prehrano prašičev. V letu 2021 smo se soočali s težkimi pridelovalnimi razmerami. V maju je bilo hladno in deževno vreme, zatem pa je sledilo sušno obdobje s pomanjkanjem vlage. Glavnino posejane koruze je bil hibrid AJOWAN, fao 350, ki se je izkazal zelo primeren za našo kmetijo. Kljub dobremu gnojenju in pridelavi na težjih tleh smo lahko pravočasno začeli s spravilom koruze. V povprečju smo dosegli ca. 16 ton zrnja na hektar, s povprečno vlago 24 %, s čimer smo zelo zadovoljni. Naj izpostavim tudi, da sta bila zrnje in rastlina ob žetvi zdrava, brez vidnih plesni, kar je tudi zelo pomemben dejavnik pri reji prašičev.

    Martin Fras, Lešane, Pomurje