AJOWAN

Stabilen v vseh pogojih

TOP IZBIRA

blank

350

FAO
blank

Z

TIP ZRNA
blank

srednje zgodnji

ZRELOSTNI RAZRED
Posebnosti Nova blagovna znamka semen G – SEED zagotavlja izbrane hibride, ki so prilagojeni in preizkušeni za posebne regije v Evropi. Eden od njih je AJOWAN, ki dosega nadpovprečne pridelke zrnja v normalnih, kot tudi v stresnih razmerah.
Primernost glede na tipe tal
Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
sušenje zrnja
siliranje zrnja in CO2
silaža
Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Zrnje 80-85 75
Silaža 85 80

AJOWAN

Stabilen v vseh pogojih

TOP IZBIRA

FAO

350

TIP ZRNA


Z

ZRELOSTNI RAZRED


srednje zgodnji


Posebnosti

Nova blagovna znamka semen G – SEED zagotavlja izbrane hibride, ki so prilagojeni in preizkušeni za posebne regije v Evropi. Eden od njih je AJOWAN, ki dosega nadpovprečne pridelke zrnja v normalnih, kot tudi v stresnih razmerah.


Lastnosti hibrida AJOWAN
  • Dosega visok pridelek zrnja.
  • 18 – 20 vrst zrnja na klasincu.
  • Izredno dobro sproščanje vlage iz zrnja.
  • Močan koreninski sistem zagotavlja odlično izrabo hranil v tleh.
  • Primeren za vsa pridelovalna področja.
  • Dosega dobro toleranco na sušna obdobja.
  • Razvoj metlice 75 – 85 dan po setvi.
  • Dober mladostni razvoj.

Primernost glede na tipe tal

Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
sušenje zrnja
siliranje zrnja in CO2
silaža

Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Zrnje 80-85 75
Silaža 85 80
Naša kmetija obsega ca. 70 hektarjev obdelovalnih površin, od tega sejemo vsako leto ca. 25-30 hektarjev koruze. Glavnino koruze skladiščimo v CO2 silosu za prehrano prašičev. V letu 2021 smo se soočali s težkimi pridelovalnimi razmerami. V maju je bilo hladno in deževno vreme, zatem pa je sledilo sušno obdobje s pomanjkanjem vlage. Glavnino posejane koruze je bil hibrid AJOWAN, fao 350, ki se je izkazal zelo primeren za našo kmetijo. Kljub dobremu gnojenju in pridelavi na težjih tleh smo lahko pravočasno začeli s spravilom koruze. V povprečju smo dosegli ca. 16 ton zrnja na hektar, s povprečno vlago 24 %, s čimer smo zelo zadovoljni. Naj izpostavim tudi, da sta bila zrnje in rastlina ob žetvi zdrava, brez vidnih plesni, kar je tudi zelo pomemben dejavnik pri reji prašičev.

Martin Fras, Lešane, Pomurje