agrosaat
ROUNDUP MAX

RATRON GW

Za zatiranje poljske voluharice, travniške voluharice in gozdne voluharice

Inovativna oblika vabe, ki preprečuje izgube delujoče aktivne snovi.

Uporaba

Sredstvo Ratron GW se uporablja kot sredstvo za profesionalno uporabo, za zatiranje poljske voluharice (Microtus arvalis), travniške voluharice (Microtus agrestis) in gozdne voluharice (Clethrionomys glaereolus):

  • na prostem pri pridelavi vrtnin, okrasnih rastlin, poljščin, sadja in grozdja, v gozdnih nasadih in na travnikih,
  • v zaščitenih prostorih pri pridelavi vrtnin, okrasnih rastlin in sadja.

Sredstvo se uporablja ob pojavu voluharic tako, da se v vsak rov vnese 5 zrn (vab). Ob srednje intenzivni prisotnosti voluharic ta odmerek predstavlja približno 1 kg žitne vabe/ha.

Priprava sredstva za uporabo
Sredstvo je že pripravljeno za uporabo. Gotove žitne vabe se vnese v rove voluharic in se jih nadomešča z novimi, dokler voluharice povsem ne izginejo, pri čemer je treba upoštevati največji dovoljeni odmerek sredstva 2 kg/ha na leto. Priporoča se uporaba pripomočka za nameščanje vab v rove, kar preprečuje stik uporabnika z vabo. Vabo je potrebno vstaviti globoko v rove glodavcev z uporabo ustreznega deponatorja. Uporaba posebnih sond za nameščanje vab v rove močno zmanjša potreben čas za nameščanje v primerjavi z drugimi deponatorji. Če uporabnik dosledno upošteva navodila za uporabo, ne bo prišel v neposreden stik z vabo.
Način delovanja
Sredstvo Ratron®GW vsebuje aktivno snov cinkov fosfid. Po zaužitju sredstva se pod vplivom želodčne kisline hitro razgradi in nastane strupeni plin fosfin s poudarjenim učinkom na presnovo in centralni živčni sistem, ki povzroči pogin glodavcev v 1 do 3 urah. Aktivna snov se hitro razgradi, kar onemogoča sekundarno zastrupitev. Glede na kemijsko razvrstitev cinkov fosfid spada v skupino strupenih fosfidnih kovin.
Posebni pogoji – opozorila
Uporaba nepokritih žitnih vab z raztresanjem ni dovoljena. Pri postavljanju vab je treba paziti, da ne pride do onesnaženja voda. Vabe ne smejo biti dostopne otrokom in toplokrvnim živalim. Posebno pozornost je treba posvetiti robnemu delu tretirane parcele, da se prepreči migracija voluharic is sosednjih netretiranih površin.
Fitotoksičnost
Če se sredstvo uporablja v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ne poškoduje gojenih rastlin.
Karenca
Karenca je zagotovljena z načinom uporabe.
Mešanje
Sredstva se ne meša z drugimi sredstvi.

Rodenticid Ratron je sredstvo dovoljeno za uporabo na prostem za pridelavo:

  • vrtnin,
  • okrasnih rastlin,
  • poljščin,
  • sadnega drevja,
  • vinske trte,
  • v gozdnih nasadih in
  • na travnikih

Dovoljeno je tudi za uporabo v zaščitenem prostoru pri pridelavi vrtnin, okrasnih rastlin in sadja.


V kratkem filmčku je prikazano polaganje žitne vabe Ratron z dozatorjem v mišje rove na njivi.