Koruza za zrnje

Izbor koruznih hibridov

Naši najbolj prodajani hibridi za zrnje razreda od 350 do 380, so praviloma tudi najbolj ekonomični.
Ob velikem pridelku in zmerni vlagi dajo najboljši finančni rezultat.

Koruza za zrnje

SM PODOLE

Hiter mladostni razvoj. Primeren je za vsa pridelovalna območja, tudi za lažja tla. Primeren je tudi za poznejše setve v začetku junija. Dober stay green efekt.

Koruza za zrnje

LG 31.295

LG 31.295 je nova poltrdinka namenjena za rejo prašičev in perutnine. Kakovost zrnja in lepa obarvanost s karoteni bo prepričala še najbolj zahtevne rejce.

Koruza za zrnje

GLUMANDA

Glumanda je koruzni hibrid vrhunske blagovne znamke G – SEED. Odlikuje ga visok pridelek zrnja v zgodnji 300 zrelostni skupini. Je odličen hibrid za zgodnejše žetve zrnja na vseh tipih tal.

Koruza za zrnje

MAJORQUE

MAJORQUE ali »MAJORKA« je koruzni hibrid, namenjen za pridelavo zrnja. Sam posevek koruze daje skozi rastno sezono zelo lep izgled. Hibrid je primeren za nekoliko zgodnejša spravila ob nižji vlagi.

Koruza za zrnje

DKC 3609

Velik pridelek zrnja in hitro sproščanje vlage omogočata zgodnejšo žetev. Primeren je tudi za pozno spravilo, saj je dobro odporen na lomljivost stebla. Ima zelo velike in izenačene storže, kar daje visok pridelek. DKC 3609 po vzniku zelo dobro prenaša hladnejše vremenske razmere.

Koruza za zrnje

LIMAGOLD NOVO

LImagold je nov premium dvolinijski hibrid »zlate generacije« za pridelavo suhega zrnja na slovenskih kmetijah. Odlikuje ga izstopajoč visok pridelek zrnja v zrelostni skupini 300.

Koruza za zrnje

DKC 4320 NOVO

DKC 4320 je srednje zgodnji hibrid v jeseni in doseže zelo visok pridelek zrnja. Po tipu zrna je čista zobanka, kar pripomore k zgodnji žetvi in hitrem sproščanju vlage.

Koruza za zrnje

AJOWAN

Hibrid AJOWAN dosega nadpovprečne pridelke zrnja v normalnih, kot tudi v stresnih razmerah.

Koruza za zrnje

DKC 4416

Zelo ekonomičen hibrid za pridelavo zrnja, nižje rasti s tankim klasincem in velikim pridelkom zrnja

Koruza za zrnje

LG 33.50

Koruzni hibrid LG 33.50 odlikuje zelo velik pridelek zrnja. Ima dobro odpornost na poleganje in zelo dober stay green efekt.

Koruza za zrnje

ORINOCO

ORINOCO je koruzni hibrid, ki je na preizkušanju dosegel vrhunski pridelek kakovostnega zrnja.

Koruza za zrnje

DKC 4717

Koruzni hibrid DKC 4717 vas bo navdušil z odličnim pridelkom in s hitrim sproščanjem vlage iz zrnja po zaključku vegetacije.

Koruza za zrnje

LG 31.377

DKC 4320 je srednje zgodnji hibrid v jeseni in doseže zelo visok pridelek zrnja. Po tipu zrna je čista zobanka, kar pripomore k zgodnji žetvi in hitrem sproščanju vlage.

Koruza za zrnje

DKC 4728 NOVO

DKC 4728 spomladi preseneti z odličnim mladostnim razvojem, v jesen pa z enormnim pridelkom zrnja. Tvori debel storž s približno 20 vrstami zrnja.

Koruza za zrnje

DKC 5812

Nov hibrid DKC 5812 nadomešča uveljavljeni hibrid DKC 5830. Izredna stabilnost novega hibrida v stresnih razmerah (visoke temperature in suša).

Koruza za zrnje

LG 30.685

LG 30.685 je kombiniran pozni hibrid za zrnje in silažo z velikimi storži. Rastlina je zelo dobro odporna na poleganje in lom v burji na Primorskem.

Koruza za zrnje

TEXERO

TEXERO je rezultat najnovejše vrhunske genetike za pridelavo zrnja. To potrjujejo rezultati poskusnih polj v vseh pridelovalnih območij po Sloveniji.

Izkušnje pridelovalcev

 • agrosaat izkusnje pridelovalca dejan kocbek
  Eden izmed najboljših hibridov za pridelavo zrnja na težjih ilovnatih tleh v letošnjem letu je bil DKC 4717. Povprečni pridelek suhega zrnja na površini 31,39 hektarov je bil 14,3 t/ha pri izmerjeni vlagi 22,1 % ob žetvi. Odlika DKC-hibridov se je pokazala tudi pri ranejši žetvi z nekoliko višjo vlago, saj je bila kvaliteta zrnja po žetvi in procesih sušenja izvrstna, brez loma in primesi, kar je zelo pomembno za nadaljnjo skladiščenje v silosih.
  Dejan Kocbek
  tehnolog PP Agro
 • agrosaat izkusnje pridelovalca franc puklavec
  Naše sodelovanje s semenarsko hišo Agrosaat je strokovno in zaupanja vredno. Sodelujemo na področju nabave semen, gnojil in pri odkupu naših pridelkov. Sejemo celoten Agrosaatov sortiment buč, ovsa, večji delež sortimenta pšenice in oljne ogrščice. Vsako leto se odločimo tudi za setev koruze iz Agrosaatovega sortimenta zaradi odličnih in kvalitetnih pridelkov z dobrim sproščanjem vlage. V letu 2020 smo pridelovali hibrid DKC 4717, pri katerem smo dosegli pridelek suhega zrnja 13.626 kg/ha in DKC 4569 s pridelkom suhega zrnja 12.275 kg/ha.
  Franc Puklavec
  vodja poljedelstva Jeruzalem Ormož SAT, d.o.o.
 • agrosaat izkusnje pridelovalca simon druzovic
  Smo vinogradniška vinarska in poljedelska kmetija. Obdelujemo 13 hektarov vinogradov (60.000 trt) ter pridelamo 100.000 litrov vina pod blagovno znamko SISI. Ukvarjamo se tudi s poljedelstvom, saj imamo celotno površino posejano s sortimentom semenarske hiše Agrosaat (koruza, pšenica, ječmen). V letu 2020 smo imeli posejan hibrid TEXERO, saj imamo zelo težka ilovnata tla. Izbrali smo odličen hibrid glede na rastne razmere, saj smo imeli v obdobju zadnjih petih letih največje pridelke. Na zelo težkih tleh v letu 2020 niso bili optimalni pogoji, saj so se pojavljale na posameznih parcelah depresije. Povprečni pridelek na 24 hektarih površine je bil 16.840 kg/ha z 21 % vlage. Na dobrih odcednih parcelah smo pridelali preko 21.000 kg/ha, kar kaže na odličen hibrid z velikim potencialom in zdravim zrnjem.
  Simon Druzovič
  Drbetinci, Vitomarci
 • agrosaat izkusnje pridelovalca bostjan ferencak
  V skupini Panvita pridelujemo koruzo za zrnje na nekje 1.050 hektarov. Za letošnje leto lahko povemo, da je bilo leto koruze, saj so bili doseženi rekordni pridelki. Na to izjemno letino so vplivali ugodni vremenski pogoji, tehnologija in pa sortiment. Pri izboru sortimenta se odločamo tudi za hibride semenarske hiše Agrosaat. V proizvodnji smo imeli hibrid Glumanda, zrelostni razred 300, ki se je zelo dobro obnesel na lažjih zemljiščih. Pridelek suhega zrnja za ta hibrid je bil v povprečju 12,9 t/ha, kar je za ta zrelostni razred zelo dobro. V pridelavi smo imeli tudi že preizkušen hibrid DKC 4569 na nekaj več kot 160 hektarih. Povprečni pridelek se je gibal okoli 14 ton suhega zrnja. Semenarsko hišo Agrosaat spodbujamo, da še naprej v svojem izboru hibridov ponuja najnovejše selekcijske dosežke pri žlahtnjenju koruze.
  Boštjan Ferenčak
  tehnolog za poljedelstvo v skupini PANVITA
 • agrosaat izkusnje pridelovalca tomaz nemec
  Naša kmetija se nahaja na robu Goričkega, zato obdelujemo večji del površin na gričevnatem, del pa na ravninskem območju. Koruza je za nas najpomembnejša poljščina in jo zasejemo vsako leto na približno 35 hektarih. Običajno izberemo dva do tri različne hibride (v lanskem letu DKC 4569, DKC 4717, TEXERO) z velikim potencialom za pridelek in dobrim sproščanjem vlage. V zadnjih letih je praviloma vedno prisoten hibrid DKC 4717, ki se je izkazal z zelo stabilnim pridelkom skozi različne pridelovalne pogoje. Tako smo v letu 2020 na naši kmetiji dosegli povprečno 15 ton zrnja po hektaru z vlago pod 25%. Z doseženim rezultatom smo zelo zadovoljni.
  Tomaž Nemec
  Bukovnica, Pomurje
 • agrosaat izkusnje pridelovalca janko kosar
  Naša kmetija obsega približno 38 hektarov obdelovalnih površin, od tega imamo v kolobarju 1/3 koruze. Za semenarsko hišo Agrosaat izvajamo tudi sortne poskuse, tako da smo z novostmi sproti seznanjeni. Koruzo praviloma pridelujemo za sušenje zrnja, tako smo v letu 2020 imeli posejana dva hibrida, DKC 4717 in TEXERO. TEXERO smo posejali na zelo težka tla in z njim pridelali 15 ton suhega zrnja po hektaru, kar je tudi rekord parcele, kjer smo ga pridelovali. Na naši kmetiji se ukvarjamo tudi s sušenjem koruze. Opažamo, da Agrosaatove koruze odlično sproščajo vlago, imajo dober hektoliter in zdravo zrnje.
  Janko Košar
  Biserjane, Pomurje
 • agrosaat izkusnje pridelovalca mark vinko dragos
  Na naši kmetiji obdelujemo okoli 125 hektarov njivskih površin, od tega je približno 65 hektarov namenjenih pridelavi koruze. Glavno dejavnost na kmetiji predstavlja govedoreja in prašičjereja, letno spitamo doma okoli 1.800 pujskov in 440 bikov. Zato je zelo pomembno, da imamo poleg dobrega pridelka tudi zdravo in kakovostno krmo. Na kmetiji izvajamo tudi sortne poskuse za semenarsko hišo Agrosaat, na podlagi katerih se potem tudi lažje odločamo za izbiro primernega hibrida glede na naše potrebe. V letu 2020 je najbolj izstopal hibrid za zrnje TEXERO, zrelostni razred FAO 380, kjer smo po hektaru pridelali dobrih 16 ton koruze z nizko vlago. Od silažnih hibridov pa je za nas še vedno večni zmagovalec LG 34.90, ker da največji pridelek, je odlične kakovosti in izkazuje dobro prebavljivost za prirast pitancev.
  Mark in Vinko Dragoš
  Cerkvišče, Gradac
 • Tadej Cvetko
  Naša kmetija se ukvarja z rejo perutnine in s poljedelstvom.  Vzporedno izvajamo tudi odkup žit (pšenice in koruze). V preteklem letu se nam je v pridelavi zrnja izkazal hibrid LG 31. 330. Na lahkih tleh je bil pridelek svežega zrnja 16.230 kg/ha, z 26,5 % vlago. Poželi smo ga 8. oktobra 2021. Zrnje je intenzivne rumeno oranžne barve izredno odporno na lom pri sušenju. Analiza samega zrnja je pokazala visok hektoliter, in to kar 79, ter visoko vsebnost beljakovin (10,9 %).
  Tadej Cvetko
  Kmetija Tadej Cvetko, Cvetkovci
 • Martin Fras
  Naša kmetija obsega ca. 70 hektarjev obdelovalnih površin, od tega sejemo vsako leto ca. 25-30 hektarjev koruze. Glavnino koruze skladiščimo v CO2 silosu za prehrano prašičev. V letu 2021 smo se soočali s težkimi pridelovalnimi razmerami. V maju je bilo hladno in deževno vreme, zatem pa je sledilo sušno obdobje s pomanjkanjem vlage. Glavnino posejane koruze je bil hibrid AJOWAN, fao 350, ki se je izkazal zelo primeren za našo kmetijo. Kljub dobremu gnojenju in pridelavi na težjih tleh smo lahko pravočasno začeli s spravilom koruze. V povprečju smo dosegli ca. 16 ton zrnja na hektar, s povprečno vlago 24 %, s čimer smo zelo zadovoljni. Naj izpostavim tudi, da sta bila zrnje in rastlina ob žetvi zdrava, brez vidnih plesni, kar je tudi zelo pomemben dejavnik pri reji prašičev.
  Martin Fras
  Lešane, Pomurje