OLJNA OGRŠČICA


Oljna ogrščica je nepogrešljiv člen v kolobarju. Primerna je za pridelavo olja in kot energijska rastlina.

OLJNA OGRŠČICA


Oljna ogrščica je nepogrešljiv člen v kolobarju. Primerna je za pridelavo olja in kot energijska rastlina.

ANNISTON

OPIS
Pripada novi generaciji hibridov, ki niso selekcionirani zgolj na vrhunski pridelek, temveč tudi na dobro tolerantnost na virus TuYV. Čez zimo zelo dobro prezimi. Rastlina je stabilna in dobro tolerantna na bolezni. Je zelo prilagodljiv hibrid glede na čas setve in žetve.

AMBASSADOR

NOVO

OPIS
Je izredno roden hibrid z visoko vsebnostjo olja. Enako kot Anniston pripada novejši generaciji hibridov s trojno tolerantnostjo (TuYV virus, Rlm7 toleranca na phomo in pokanje luskov). Je srednje zgodnji do pozni po ranosti. Primeren za srednje težka in težka tla. Ob zrelosti zrno doseže nekoliko večjo absolutno maso, zato ob žetvi dobimo pridelek z manj primesmi.