MARABEL

Najbolj popularna tuja sorta v Sloveniji


Uporabnost in lastnosti Marabel je v Sloveniji postal najbolj priljubljena zgodnja sorta. Med porabniki se je zelo razširil zaradi svoje kakovosti in široke uporabnosti.
Gomolji Gomolj z gladko rumeno kožico, rumenim mesom, ki ne posivi po kuhanju, izrednega okusa. Odličen izgled.
Pridelek Nastavi srednje število večjih in izenačenih gomoljev.
Bolezni Hiter mladostni razvoj, zelo odporna na plesen na gomoljih in rjavo pegavost v mesu.
Skladiščenje Se dobro skladišči.
Nasveti za pridelavo Zahteva dobra, globoka tla, dobro preskrbljena z vlago. Pri pridelavi je obvezno upoštevanje kolobarja, da pride na isto površino prvič v treh ali raje štirih letih. Zaradi srednjega nastavka gomoljev sadimo na razdaljo 31-32 cm v vrsti ali približno 43.000 rastlin/ha. Gnojimo s 140-160 kg N/ha, 100 kg P2O5 /ha in 200-250 kg K2O/ha. Zaželjeno je obilnejše gnojenje z dušikom in uporaba kalija v sulfatni obliki, ker poviša vsebnost sušine. Marabel je sorta krompirja, ki je zelo občutljiva na ozek kolobar.