Metuljnice

Jari krmni grah in soja

Pri soji svetujemo zgodnjo setev inokuliranega semena in mehansko obdelavo (česanje in okopavanje), saj oboje vpliva na večji pridelek.

Metuljnice

Jari krmni grah in soja

Pri soji svetujemo zgodnjo setev inokuliranega semena in mehansko obdelavo (česanje in okopavanje), saj oboje vpliva na večji pridelek.