koruza silaza novo
LG 34.90
koruza silaza novo
LG 31.479

Koruza za silažo

SHANNON

Odličen pridelek energije za uspešno prirejo

400

FAO

Z
TIP ZRNA
POZNI
ZRELOSTNI RAZRED
Težka, vlažna tla Srednja Lahka, peščena tla
Posebnosti

Shannon je srednje zgodnji trilinijski silažni hibrid FAO 340, zelo zanesljiv v pridelavi velike količine silažne mase.


Lastnosti hibrida Shannon

Shannon je zelo visoka, dobro olistana rastlina z močnim koreninskim sistemom ter močnim steblom. Stabilna rastlina je zelo dobro odporna na poleganje. Dobra toleranca na stresne pogoje. Stay green efekt. Sorta za krmne obroke na govedorejskih kmetijah, kjer prevladuje visoko kakovostna koruzna silaža.


Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
Sušenje zrnja  
Siliranje zrnja in CO2  
Silaža    Milki +
Bioplin  


Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Silaža 85-90 80-85
    • 100%