SHANNON

Genetika LGAN, odličen DINAG

blank

400

FAO
blank

Z

TIP ZRNA
blank

pozni

ZRELOSTNI RAZRED
lg_animal_nutrition
ŽLAHTNITELJ
Posebnosti Hibrid iz skupine visoko prebavljivih hibridov silažne koruze z odličnim pridelkom energije iz zrnja in še boljše koruznice. Pri krmljenju živali najboljši rezultati zaradi najboljše kakovosti v LGAN skupini.
Primernost glede na tipe tal
Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
sušenje zrnja
siliranje zrnja in CO2
silaža
bioplin
Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Silaža 80-85 75-80