Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9
AGROSAAT 3
Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9
AGROSAAT 5

Klasična travna mešanica

AGROSAAT 4

Enoletna prezimna DTM


Krmno osnovo za uspešno in donosno govedorejo predstavlja doma pridelana voluminozna krma.

SESTAVA MEŠANICE
Trpežna ljuljka (zgodnja): 45 %
Inkarnatka: 55 %
OPIS
Za 2–3 košnje obilnega pridelka kakovostne krme (siliranje). Nezahtevna glede gnojenja z dušikom. Primerna tudi za lažja tla.
SETVENA NORMA
40 kg/ha (čista setev)