Apnena gnojila

Za uravnavanje pH-vrednosti tal

Apneno gnojilo

AGROKALCIT

Apneno gnojilo Agrokalcit lahko uporabimo za raztros kadarkoli pred ali po uporabi organskih gnojil, v vseh letnih časih, lahko tudi po posevkih.

Hlevsko apno

AGROKALCIT HLEV

Agrokalcit hlev za vzdrževanje suhosti in čistoče v hlevu, poveča vpijanje vlage, bolj suha ležišča ter prihranek slame.

Apneno gnojilo

AGROKALCIT ŽGAN

Žgano apno Agrokalcit moramo po raztrosu vdelati v zgornjo plast tal (ne podorati).

Apneno gnojilo

KALKKORN

Kalkkorn je granulirano apneno gnojilo (Agrokalcit) za uravnavanje pH-vrednosti tal na lahkih njivskih tleh, vrtovih, travinju in v gozdu.

Apneno gnojilo

KALKKORN Mg30

Kalkkorn Mg30 je fino mleti apnenec in dolomit v granulirani obliki za razkisanje oz. dvig pH-vrednosti na močno zakisanih tleh na njivah in travnikih.

Apneno gnojilo

KALKKORN P15

Kalkkorn P15 je fino mleta specialna mešanica naravnega mehkega surovega fosfata, dolomita in mikroelementov v granulirani obliki: za osnovno gnojenje njiv in travinja.

Apneno gnojilo

KALKKORN S

Kalkkorn S je granulirano apneno gnojilo z dodatkom žvepla za uravnavanje pH-vrednosti tal na lahkih njivskih tleh, vrtovih, travinju in v gozdu

Apneno gnojilo

ŽVEPLO 15

Žveplo 15 je mineralno granulirano gnojilo z žveplom in s kalcijem za gnojenje in preskrbo rastlin z žveplom in s kalcijem.

Če so pH-vrednosti prenizke, je apnenje tal osnovni ukrep gnojenja kmetijskih zemljišč. Šele ko je pH primerne vrednosti, ostala gnojila optimalno delujejo, poveča se dostopnost hranil za rastline. Pri neustrezni pH-vrednosti je otežen sprejem določenih hranil. To na rastlinah privede do znakov pomanjkanja hranil in slabšo rast, ki jo kmetje pogosto želijo popraviti s povečanjem odmerkov gnojil. Takšno ravnanje lahko privede do onesnaževanja okolja, posledično ni povečanja pridelka in s tem je povezana neekonomičnost pridelave.

 • Zelo fino mleti apnenec do 1 mm, od tega 80 % do 0,3 mm.
   Kar je pogoj za:
  • visoko reaktivnost,
  • hitro in učinkovito delovanje.
   Zato:
  • manjša poraba apnenih gnojil po ha,
  • nižji stroški po ha.
 • Na razpolago tudi granulati, vreče big-bag ter 25 kg pakiranja.
 • Opcija gnojila z dodatkom žvepla in drugih elementov ter mikroelementov.
 • Možnost brezplačne uporabe specialnega trosilnika za apnena gnojila.
 • Gnojila podjetja Bodenkalk iz Avstrije z že 70-letno tradicijo.
 • Potrjena in preizkušena kakovost.