Agrosaat Vita

Mešanice dosevkov za izboljšanje tal

V semenarski hiši Agrosaat sledimo zahtevam in smernicam kakovostnih ozelenitev z dosevki Agrosaat VITA. V letu 2021 smo na trg postavili prvo od mešanic z imenom Agrosaat VITA 11, z letom 2022 pa rešitev za zelo težka in zbita tla – meliorativno mešanico Agrosaat VITA 12.

V zadnjih letih se vse bolj zavedamo prednosti strniščnih dosevkov, ki so vmesni člen med glavnimi posevki in imajo številne prednosti za tla ter ugodno vplivajo na glavne posevke, ki jim sledijo v kolobarju. Same poletne ozelenitve so pomembne v smislu varovanja okolja, ohranjanja rodovitnosti tal, preprečevanja erozije, zatiranja termofilnih plevelov,  preprečevanja izsuševanja in zaskorjenosti tal, onemogočanja razmnoževanja škodljivcev in njihovem naravnem zatiranju, bogatenju tal z organsko snovjo ter globinskega strukturiranja tal za boljši vodno-zračni režim in izboljšano zadrževalno sposobnost tal za vlago itd. Še vedno marsikateri živinorejci gledajo na dosevke kot le na strošek, ker so prepričani, da lahko z večjimi količinami hlevskega gnoja nadomestijo njihov pozitivni vpliv. To mišljenje je zmotno, saj organska gnojila ne morejo  nadomestiti pozitivnih učinkov rastlin iz dosevkov. Pomena dosevkov se že bolj zavedajo poljedelci in zelenjadarji.

Mešanica dosevkov

AGROSAAT VITA 11

Agrosaat Vita 11 je nova linija mešanic za dosevke. Poletne neprezimne in prezimne ozelenitve so pomembne zaradi ohranjanja rodovitnosti tal.

Mešanica dosevkov

AGROSAAT VITA 12

Agrosaat Vita 12 nova mešanica za dosevke za izboljšanje tal. Poletne neprezimne in prezimne ozelenitve so pomembne zaradi ohranjanja rodovitnosti tal.