Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9
AGROSAAT 2
Klasične travne mešanice Agrosaat 1-9
AGROSAAT 4

Klasična travna mešanica

AGROSAAT 3

Za intenzivno košno rabo


Krmno osnovo za uspešno in donosno govedorejo predstavlja doma pridelana voluminozna krma.

SESTAVA MEŠANICE
Trpežna ljuljka (zgodnja): 20 %
Trpežna ljuljka (sr. pozna): 50 %
Trpežna ljuljka (pozna): 40 %
OPIS
Vključenih 5 različnih sort diploidnih in tetraploidnih trpežnih ljuljk. Za zelo intenzivno rabo (5–7 košenj). Za intenzivno gnojenje z dušikom. Zelo visoka kakovost krme za krave molznice. Za težji tip tal, ki so dobro preskrbljena z vodo.
SETVENA NORMA
35 kg/ha