Travne mešanice Agrosaat Plus
AGROSAAT 2 PLUS
Travne mešanice Agrosaat Plus
AGROSAAT 4 PLUS

Travna mešanica Agrosaat Plus

AGROSAAT 3 PLUS

Izjemna kakovost


Krmno osnovo za uspešno in donosno govedorejo predstavlja doma pridelana voluminozna krma.

SESTAVA MEŠANICE
Trpežna ljuljka (zgodnja): 20 %
Trpežna ljuljka (sr. zgodnja): 25 %
Trpežna ljuljka (pozna): 20 %
Skrižana ljuljka: 35 %
OPIS
Večletna travna mešanica. Zaradi hibridne ljuljke v primerjavi z mešanico Agrosaat 3 večji pridelek – več mase. Za intenzivno pridelavo: košnja na 3–4 tedne. Priporočamo predvsem za siliranje. Za težja tla, dobro preskrbljena z vodo.
SETVENA NORMA
35 kg/ha