Jara žita in ozimna žita
ARTHENE
Jara žita in ozimna žita
RIVOLT

Ozimna žita - Ozimna pira

OSTRO

Na novo odkrito staro žito


OPIS
Zelo primerna za ekološko pridelavo, na voljo tudi BIO-seme. Pražito za zdrav življenski slog. Dober pridelek tudi na revnih tleh ob ekstenzivni pridelavi. Pire ne pridelujemo na močno gnojenih tleh. Sorta Ostro ni zahtevna za pridelavo. Pridelek zrnja z veliko absolutno maso.