Travne mešanice Agrosaat Plus
AGROSAAT 4 PLUS
Travne mešanice Agrosaat Plus
AGROSAAT 10 PLUS

Travna mešanica Agrosaat Plus

AGROSAAT 5 PLUS

Visoka tolerantnost na sušo


Krmno osnovo za uspešno in donosno govedorejo predstavlja doma pridelana voluminozna krma.

SESTAVA MEŠANICE
Črna detelja: 30 %
Mnogocvetna ljuljka: 15 %
Pasja trava: 15 %
Trpežna ljuljka: 20 %
Skrižana ljuljka: 10 %
Travniška Bilnica: 10 %
OPIS
Večletna DTM za lastno pridelavo surovih beljakovin. V botanični sestavi več kot 50 % detelje. Zelo primerna tudi za njivsko 2–3-letno pridelavo (kolobar). Primerna za vse tipe tal, ki niso prekisla (pH več kot 6). Prilagodljiva tudi na lažjih tleh v najbolj sušnih obdobjih.
SETVENA NORMA
40 kg/ha (čista setev)