soja2
ES DIRECTOR
soja2
ES COMANDOR
Soja

ES COMPOSITOR

Zrelostna skupina je zelo zgodnja (4). Primerna sorta za vlažnejša zemljišča s konstantnim pridelkom. Primerna za zgodnjo žetev v jesenskem času kot tudi za pozno setev konec meseca junija (strniščni dosevek po ječmenu).

SETVENA NORMA
4,5 vreče/ha
ČAS SETVE
od konca aprila do konca junija
GNOJENJE
DUŠIK: ni potrebno
FOSFOR P2O5: 65 kg ob setvi
KALIJ K2O: 90 kg ob setvi
LASNOSTI SORTE
VIŠINA RASTLINE: nizka
STABILNOST: zelo dobra
ZRELOST: zelo zgodnja (4)
BARVA CVETOV: vijolična
ODPORNOST NA BOLEZEN: zelo dobra
PRIDELEK ZRNJA: zelo velik
VSEBNOSTI BELJAKOVIN: visoka
VSEBNOST OLJA: visoka
BARVA ZRNJA: rumena
TEŽA 1000 ZRN: velika
PRIMERNA ZA KRMO: da
PRIMERNA ZA LJUDSKO PREHRANO: da
ŽETEV
ČAS: september
NAČIN: žitni kombanj