Jara žita in ozimna žita
SOMTRI

Jara žita - Oves

EARL

Za krmo konj in telet


Zgodnja sorta ovsa. Zrnje rumene barve z zelo dobrim pridelkom. Kljub visoki slami zelo dobro stabilna rastlina. Zelo visok hektoliter. Primeren za vsa pridelovalna območja.

ZRELOST
zgodnja
VIŠINA RASTI
+++
ODPORNOST NA POLEGANJE
++++
ODPORNOST NA BOLEZNI
++++
AT ZRNA V g
30-35
ČAS SETVE
takoj, ko je mogoče
ŠT. KALJIVIH ZRN/m2
380-450
KOLIČINA SEMENA V kg/ha
130-170

Tehnologija pridelovanja jarih žit

Gnojenje

Jari oves

Osnovno gnojenje
60 - 100 kg/ha P2O5, 120 - 170 kg/ha K2O
Gnojenje z dušikom
1. obrok: dušik 50 - 60 kg/ha ob setvi
2. obrok: dušik 30 - 60 kg/ha med kolenčenjem
Varstvo

V jarih posevkih se praviloma ne pojavlja srakoperec (pahovka), zato lahko izbiramo med cenejšimi herbicidi. Če želimo doseči velik pridelek z dobro hektolitrsko maso, je eno- do dvakratna uporaba fungicida pri pridelavi pšenice obvezna. Pri pridelavi jarih žit moramo posvetiti pozornost škodljivcem, predvsem listnemu strgaču, ki nam lahko uniči posevek v nekaj