agrosaat koruza zrnje glumanda naslovna
LIMAGOLD
agrosaat koruza zrnje glumanda naslovna
LG 31.377
Sorta tolerantna na sušo in vročino
340

FAO

Z
TIP ZRNA
SREDNJE ZGODNJI
ZRELOSTNI RAZRED
Težka, vlažna tla Srednja Lahka, peščena tla
Primernost glede na tipe tal
Posebnosti

Kot srednje zgodnji hibrid v jeseni doseže zelo visok pridelek zrnja. Po tipu zrna je cista zobanka, kar
pripomore k zgodnji žetvi in hitrem sproščanju vlage.


Lastnosti hibrida

Velik pridelek zrnja, z odličnim sproščanjem vlage iz zrnja. Debeli storž s približno 22 vrstami zrnja. Odličen mladostni razvoj. Steblo je močno in srednje visoko. Primeren je za vse tipe tal.


Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
sušenje zrnja  
siliranje zrnja in CO2  
silaža  


Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Zrnje 80-85 70-75
Silaža 90 80
    • 100%